Klimaregnskab for Region Hovedstaden 2015

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og vil gøre en målrettet indsats for at reducere CO2-udledningen i regionens geografiske område og egen virksomhed. Klimaregnskabet for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre skal understøtte denne målsætning og skabe grundlag for en årlig opfølgning på regionens CO2-udledning.

Klimaregnskabet er offentliggjort på denne side: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/miljoe/grønnere-hospitaler/Sider/Klimaregnskab-for-Region-Hovedstaden.aspx

I datasættet her findes de bagvedliggende dataark for klimaregnskabet. Det drejer sig om henholdsvis affaldsdata, transportdata og energidata, hvor sidstnævnte indeholder data om el, varme og vandforbrug. Datasættet indeholder historisk data fra 2013-2015, og for visse data helt tilbage til 2004.

7 datasæt

Organisation

Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Region Hovedstaden driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.

Region Hovedstaden samarbejder med kommuner og​ erhvervsliv om udvikling...

Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Affaldsdata for Region Hovedstaden 2015

Energidata for Region Hovedstaden 2015

Transportdata for Region Hovedstaden 2015

Klimaregnskab for Region Hovedstaden 2015 - Hovedrapport

Klimaregnskab for Region Hovedstaden 2015 - Metoderapport

Klimaregnskab for Region Hovedstaden 2015 - Resultatrapport