Sidestatistik for portal.opendata.dk

Dette datasæt viser en statistik over sidevisningerne på portal.opendata.dk

Statistikken kan tages som en indikator på et datasæts popularitet.

Den er forsøgt sikret mod bevidst skewing, da man kun kan registrere én sidevisning per datasæt per dag.

1 datasæt

  • /tmp/odk-tracking.csv

    csv

Organisation

Open Data DK Open Data DK

Læs mere

Metadata

Keywords

Del

/tmp/odk-tracking.csv