Institutionsregistret

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter.

Læs mere her: https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret

1 datasæt

Institutionsregistret