Datafordeleren

Datafordeleren giver adgang til sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, implementeret via Grunddataprogrammet og drives i dag af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

På Datafordeleren er det samlet de grundlæggende registreringer om danskere og Danmark. Det er grunddata om personer, virksomheder, adresser, fast ejendom, geografiske data og kort.

Brugervilkår: https://datafordeler.dk/vejledning/brugervilkaar/

Læs mere om Grunddata her: http://grunddata.dk/

1 datasæt

Datafordeleren