Hvilke data efterspørger virksomhederne?

Mange kommuner efterspørger viden om hvilke åbne data, der efterspørges og skaber værdi hos virksomhederne. Vi bringer her hovedpointerne fra en undersøgelse foretaget af Seismonaut sidste år, samt en guide til hvordan I som offentlig myndighed arbejder med efterspørgselsdrevet udstilling af data.

Hvilke data skal vi prioritere?

Kommunernes data kan grænse til en uoverskuelig mængde, når det kommer til at skulle prioritere fritstillingen af åbne data. Der er derfor oftest brug for gode argumenter for hvilke åbne data, der skal prioriteres til en start. Omvendt er det en kendt sag, at mange virksomheder har svært ved at gennemskue, hvilke data kommunerne har.

Denne udfordring blev taget op sidste år, da Partnerskabet for åbne offentlige data stillede opgaven om at undersøge efterspørgslen efter og behov for åbne kommunale data. Her fremgik det, at det især er datamodne virksomheder, der driver efterspørgslen. Der blev også identificeret en række områder med efterspørgsel.

Fire områder med særlig efterspørgsel

Især de datamodne virksomheder efterspørger i lidt højere grad data inden for byggeri og planlægning, mobilitet/trafik og veje, borgere og borgerservice, samt natur, miljø og energi. Her er der både tale om efterspørgsel fra virksomheder, som allerede anvender eksterne data i dag og virksomheder, som anvender eksterne data på tværs af forretningsanalyse, produkt- og serviceudvikling samt forædling af data.

Blandt virksomheder med lav eller mellem datamodenhed udtryktes ønske om de samme data. Til gengæld udtrykte virksomheder med lav datamodenhed også interesse for data inden for kultur og fritidstilbud.

Selvom en del virksomheder har haft svært ved at konkretisere hvilke dataemner inden for hovedområderne, der kunne have særlig interesse, skilte nogle dataemner sig alligevel ud som særligt interessante:

  • Byggeri og planlægning: Data relateret til planlægning og data om bygninger.
  • Mobilitet/trafik og veje: Data om trafikplanlægning og parkering.
  • Borgere og borgerservice: Data om befolkningens udvikling (prognoser og alder) og flytninger.
  • Natur, miljø og energi: Data relateret til klimatilpasning, energiforbrug og affaldshåndtering.

Efterspørgsel på tværs af brancher og forvaltninger

Udover de fire områder med særlig efterspørgsel, giver undersøgelsen bredere set indikation på, at virksomhedernes efterspørgsel ikke er branchebestemt, men kredser om domæner eller temaer. Eksempelvis for boligmarkedet overlapper efterspørgslen på data, selvom virksomhederne kan være alt fra ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og banker til håndværkere og servicevirksomheder.

Samtidig fremgår det, at virksomhedernes efterspørgsel også går på tværs af forvaltninger. Virksomheder med fokus på bolig og flytning efterspørger såvel socioøkonomiske data om borgere samt data om kultur og fritidstilbud i kommunerne. Ligeledes har virksomheder med interesse for energiforbruget i offentlige bygninger efterspurgt data om både det konkrete energiforbrug, men også om åbningstider og brug af bygningerne. Udstilling af kommunale data ser derfor ud til helst at skulle foregå i tværgående indsatser frem for isoleret i enkeltstående forvaltninger.

Guide til efterspørgselsdrevet udstilling

For selv at komme i gang med at udstille efterspørgselsdrevet, kan man give sig i kast med den guide til efterspørgselsdrevet udstilling af data, som Seismonaut udarbejdede på baggrund af undersøgelsen. Den indeholder blandt andet fire vigtige redskaber til at arbejde frem efter: Brugsscenarie, Match af behov og data, Løsningsbeskrivelse og Business case. Der medfølger også skabeloner til redskaberne.

FAKTA

Del