Skoledistrikter

Skoledistrikter i Haderslev Kommune.

2 datasæt

  • Skoledistrikter

    wfs

    Viser gældende skoledistrikter i Haderslev kommune. Data følger FKG-datamodel (vers. 2.5), geografisk følger kommunegrænse fra DAI.

  • Skoledistrikter

    csv

    Viser gældende skoledistrikter i Haderslev kommune. Data følger FKG-datamodel (vers. 2.5). Geografisk følger kommunegrænse fra Miljøportalen DAI.

Skoledistrikter