Foreningen

Bestyrelse | Generalforsamlinger | Handlingsplan

Bestyrelsen i Open Data DK er det generelle og strategiske forum og består af en formand samt 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ og højeste myndighed.

Bestyrelsen skal sikre, at strategiske beslutninger vedrørende Open Data DK understøtter den bagvedliggende vision og de formulerede principper for netværket (se Code of Conduct). Bestyrelsen skal også sikre samarbejdet med andre nationalt tværgående initiativer, netværk og projekter inden for open data- og smart city området.

Vedtægter for Open Data DK

Bestyrelse

  • Aarhus Kommune, Bo Fristed (formand)
  • Københavns Kommune, Suzette Glanz Støvring
  • Vejle Kommune, Anne Dyrberg
  • Region Hovedstaden, Bjørn Hallberg-Nielsen

Bestyrelsens forretningsorden

Referater fra bestyrelsesmøder:

Generalforsamlinger

Referater fra generalforsamlinger:

Bilag til generalforsamling 2021:

Bilag til generalforsamling 2020:

Bilag til generalforsamling 2019:

Bilag til generalforsamling 2018

Bilag til generalforsamling 2017

Handlingsplan

Du kan i nedenstående handlings – og aktivitetsplaner få et overordnet indtryk af foreningens aktiviteter. Udover det arbejde foregår der også meget andet nationalt, regionalt og lokalt arbejde i forhold til åbne data.

Handlingsplan for 2019

Handlingsplan for 2018

Overordnet aktivitetsplan 2018

Handlingsplan for 2017

Del