Klimatilpasning

Regn: Data er udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser steder, hvor der sker oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2010, 2060 og 2110. Opstuvningen af vand kommer primært fra kloak, overfladeafstrømning af regnvand, samt oversvømmelse af områder nær vandløb og søer.

Stormflod: Udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser, hvilke områder vil være oversvømmet ved en 100 års stormflod i 2110.

2 datasæt

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Vedligeholdes af
Eleonora Bruno
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Del