Københavns Kommunes organisationsenheder

Data er trukket på baggrund af lokationsdata i Københavns Kommunes organisatoriske enhed.

Data holdes ved lige af forvaltningernes grunddataansvarlige.

Data indeholder bl.a.:

  • Beskæftigelsescentre, jobcentre, afdelinger for ydelsesservices etc.
  • Daginstitutioner, skoler, tandplejere, områdekontorer og andre administrative enheder.
  • Idrætspladser herunder svømmehaller, biblioteker, kulturhuse, museer etc.
  • Borgerrettede tilbud til børn og unge, handicappede, socialt udsatte og psykiske syge.
  • Sundhedscentre for kræft, børn og unge, diabetes samt stresskliniker og sundhedshuse etc.
  • Ejendomsadministration, koncernservice, koncern IT, ejendomsdrift etc.

4 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Del

KKorg-data.json

kkorg-data.csv