Ikoniske træer

136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper fordelt over hele byen har fået status som ikoniske træer.

De ikoniske træer er udpeget som et led i Københavns Kommunes træpolitik for at markere de træer, som betyder noget særligt historisk og for lokalområdet.

De ikoniske træer er blevet udpeget ud fra syv kriterier, og der er især blevet lagt vægt på træets alder og det lokale tilhørsforhold. Samtlige træer står på kommunale arealer – dvs. offentlige gaderum, pladser, parker og naturområder samt sportsarealer, skoler og institutioner – og er dermed træer, som henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen råder over.

Et træ skal opfylde mindst 4 ud af 7 kriterier:

  • Træet skal være et fuldt udvokset træ

  • Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet

  • Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi

  • Træet har en særlig biologisk værdi

  • Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima

  • Træet giver særlige sanselige oplevelser

  • Træet har en særlig historisk betydning

1 datasæt

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Vedligeholdes af
Rikke Hedegaard Christensen
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Del