Fredede og bevaringsværdige bygninger (SAVE)

De fredede bygninger er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Bygningers bevaringsværdi vurderes løbende af kommunen ud fra den såkaldte SAVE-metode (“Survey of Architectural Values in the Environment”).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Læs mere om SAVE-metoden på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk

1 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Licens
Andet (Open)
Grupper

Regioner og byer

Uddannelse, kultur og sport

Del