Embedslægetilsyn med plejecentre

Embedslægetilsynene er lovpligtige og omfatter alene plejecentre. Der gennemføres som udgangspunkt ét uanmeldt embedslægetilsyn på hver af de københavnske plejecentre en gang årligt. Ved tilfredsstillende tilsynsresultat kan embedslægeinstitutionen vælge, at et plejecenter ikke skal have embedslægetilsyn det efterfølgende år på baggrund af forhold konstateret ved tilsynet det foregående år.

1 datasæt

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Datakvalitet
Datakvalitet
556b1156-74c1-4091-b9a0-d4ffc8802362
Kontor
Kontor email
Kvalitetsnote
Opdater frekvens
Licens
opendatadk
Grupper

Sundhed

Keywords

Del

Embedslægetilsyn med plejecentre.xlsx