Cykelparkeringstællinger

Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere.

Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er offentligt tilgængelige.

Hvert punkt repræsenterer en tælling, hvor der er talt stativpladser, cykler i stativpladser, cykler udenfor stativpladser samt ladcykler. Optællingen er foretaget i alle bydele på hverdage mellem kl. 8 og 17 i juli-september 2017.

Kolonner i datasæt:

 • id_1: id for datapunkt

 • id: oprindeligt id for datapunkt

 • taelleomra: tælleområde som tælling er talt i

 • pladser: antal stativpladser

 • cykelpaapl: antal cykler som står i stativ

 • cykeludenf: antal cykler som ikke står i stativ

 • ladcykler: antal ladcykler

 • oprettet: tidspunkt hvor tælling er oprettet

 • redigeret: hvis tællinger er redigeret på et senere tidspunkt

 • latitude og longitude: tællingens koordinatpunkt

 • Cykel_sum: ”cykelpaapl + cykeludenf”

 • Sum_m_lad: ”cykelpaapl + cykeludenf + ladcykler”

 • Cyk_diff: ”- Pladser + Cyk_sum” (Er difference mellem antal pladser og * summen af cykler. Negativ værdi indikerer ’overskud’ af pladser, positiv værdi indikerer ’underskud’ af pladser. OBS: indeholder ikke ladcykler.)

3 datasæt

Organisation

Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Forfatter
Mobilitet
Vedligeholdes af
Mobilitet
Licens
Andet (Open)
Grupper

Transport

Keywords

Del

cykelparkeringstaellinger.json

cykelparkeringstaellinger.csv