Bevaringsværdige træer

I Københavns Kommune er kriterierne for at et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, at det er minimum 20 år gammelt og kan leve mindst 25 år mere på udpegningstidspunktet. Størrelse, karakter, placering og sundhedstilstand indgår også i vurderingen. Et udpeget bevaringsværdigt træ må kun fældes og beskæres efter tilladelse fra TMF. Bevaringsværdige træer registreres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

De bevaringsværdige træer er digitaliseret i efteråret 2018 med afsæt i alle lokalplaner fra 2006 til 2018. Lokalplanernes kortbilag kombineret med luftfoto fra foråret 2018 er brugt til udpegning af de eksisterende bevaringsværdige træer. Digitaliseringen er vejledende og bør afstemmes med den aktuelle lokalplan.

I datasættet består både af et punktlag og et polygonlag med følgende tilknyttede hovedkategorier:

  • Bevaringsværdigt træ
  • Bevaringsværdigt træ på vilkår
  • Anden karaktergivende beplantning

1 datasæt

Organisation

Københavns Kommune Københavns Kommune

På denne side kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune.

Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget...

Læs mere

Metadata

Vedligeholdes af
Viggo Peter Meng Folkmann
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del