Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 2013

Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborger skab og udenlandsk herkomst i Aarhus Kommune fordelt efter oprindelsesland og alder.

Oplysningerne stammer fra udtræk fra det Centrale Personregister, CPR, her findes oplysninger om hver borgers statsborgerskab samt som hovedregel også personens fødested.

3 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
Vedligeholdes af
Linda Svane Andersen
Opdateringsfrekvens
1 gang årligt
Publiceringsdato
26. februar 2013
Sidst opdateret
Februar 2013
Type
Statisk
Licens
aarhus-license
Grupper

Befolkning og samfund

Keywords

Del

Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. jan. 2013.xlsx

Aarhus i tal