Realtids trafikdata

Datasæt med metadata for trafikmåling i Aarhus og live/realtidsmålinger af trafikken i Aarhus Kommune.

Indsamlingsformål: De indsamlede data er en del af Aarhus Kommune, Trafik og Vejes arbejde med at planlægge, analysere og skabe et overblik over trafikudviklingen i Aarhus. De indsamlede data bruges både i forhold til trafikanalyser og til at se dag til dag udviklingen, fx i forbindelse med vejarbejde, større ændringer og unormale hændelser.

Teknologi: Data bliver indsamlet fra ca. 400 målepunkter på udvalgte strækninger i Aarhus Kommune. Hver gang der kører en bil forbi med en mobiltelefon, hvor bluetooth-enheden er tændt, bliver det registreret. Ved at se på tiden, det tager for bilen at køre fra et målepunkt til det næste, kan rejsetiden omsættes til et kort, som viser den aktuelle fremkommelighed. Systemet er leveret af Blipsystems.com.

Lagring af data: Datasættet består af to dataressourcer. Nedenfor er der en forklaring til de enkelte felter i de to dataressourcer.

Tidsperiode: De to dataressourcer opdateres forskelligt. Bliptrack-meta opdateres hver gang, der sker ændringer ift. de enkelte sensorer, fx ny placering eller kalibrering af distance osv. Bliptrack-latest opdateres hver 5 minut.

Tidszone for timestamp er UTC

Der indsamles ikke historiske data, da det vil kræve betydelig mere plads og fordi det er forholdsvis enkelt at opsætte en service, der selv gemmer de enkelte data i den opløsning, der er behov for. På denne måde kan den enkelte bruger selv opsætte dette, så det passer til egne formål og behov.

4 datasæt

 • Realtids trafikdata

  csv

  Realtidsdata (opdateres ≈ 5 min) fra trafikmålinger i Aarhus Kommune.

 • Rute og målepunkter metadata

  json

  Metadata for de målepunkter og ruter, hvor der samles realtidstrafikdata i Aarhus Kommune.

 • Rute og målepunkter datadictionary

  csv

 • Realtids trafikdata datadictionary

  csv

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Michael Bloksgaard - Aarhus Kommune, Trafik og Veje
Offentliggjort
3. februar 2014
Opdateringsfrekvens
Hvert 5. minut
Licens
cc-by
Grupper

Transport

Keywords

Del

Realtids trafikdata

Rute og målepunkter metadata

Rute og målepunkter datadictionary

Realtids trafikdata datadictionary