Luftforurening

I Aarhus måles der på Banegårdsgade (gadestation) og Botanisk Have (bybaggrund).

Målestationerne opdeles i “typer” efter hvor de er opstillet: Gade - på stærkt trafikerede gader Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

På bybagrundsstationerne registreres den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i “gaderum”, idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time.

Data kontrolleres automatisk, men der er ikke foretaget afsluttende kontrol - der tages derfor forbehold mht. de nøjagtige værdier.

Mere information kan findes hos Institut for Miljøvidenskab.

Det hænder, at en monitor får en fejl, som ikke filtreres fra af den automatiske kvalitetskontrol. I så fald kan data i en kort periode være misvisende.

3 datasæt

 • Link til målinger

  282

  I Aarhus måles der på Banegårdsgade (gadestation) og Botanisk Have (bybaggrund).

  Målestationerne opdeles i “typer” efter hvor de er opstillet: Gade - på stærkt trafikerede gader Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

  På bybagrundsstationerne registreres den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

  På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i “gaderum”, idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

  På Banegårdsgade måles µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3 og CO: mg/m3 På Valdemarsgade måles µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3

 • Banegårdsgade

  csv

  6153: Gadestation (10o12’ 3" E, 56o 9’ 2" N) 24 t målinger af PM10, PM2,5 og grundstoffer (PM 2,5 data vises ikke online) ½ t målinger af NO, NO2 og CO

 • Botanisk Have

  csv

  6160: Bybaggrund 24 t målinger af PM2,5 og grundstoffer (PM 2,5 data vises ikke online) ½ t målinger af NO, NO2, O3

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

E-mail
kem@envs.au.dk
Kontaktperson
Keld Mortensen
Opdateringsfrekvens
Hver time
Licens
cc-by
Grupper

Miljø

Keywords

Del

Banegårdsgade

Botanisk Have