Friluftsliv Aarhus

Datasæt der omhandler friluftsliv aktiviteter i Aarhus Kommune. Alle datasæt er en del af www.friluftslivaarhus.dk. Data leveres som udgangspunkt som wfs service. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens Borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

Friluftsliv Aarhus indeholder forskellige datasæt.

Smukke vandreruter omkring Aarhus. I perioden 2009 – 2013 har Teknik og Miljø indrettet en række grejbaser til understøttelse af friluftsliv og ude skoleundervisning i kommunens grønne områder. Du kan få adgang til grejbaserne, hvis du er ansat på en institution i Aarhus Kommune og været på et såkaldt nøglekursus. Læs mere på www.friluftslivaarhus.dk

Rideruter i det sydlige Aarhus og omfatter ruter i Moesgård, Fløjstrup, Hørret Skov samt området omkring Giber Å.

Koordinater på officielle bålpladser i Aarhus Kommune.

Shelters og madpakkehuse i Aarhus kommune. Shelters kan frit anvendes til mindre begivenheder eller bookes gennem www.friluftslivaarhus.dk

Koordinater på skove i Aarhus hvor hunde kan luftes uden snor. Skove markeret med rødt er statsskov administreret af Naturstyrelsen, mens skove markeret med sort er kommunal skov administreret af Aarhus Kommune. , Naturarealer ved strande i Aarhus Kommune.

Officielle og opmærkede mountainbikeruter

Løberuter i og omkring Aarhus.

Koordinaterne til ‘fitness i det fri’ omkring Aarhus.

Koordinater på skove og parker i Aarhus kommune Samt kiosker i forbindelse med skove og parker.

32 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Keywords

Del