Friluftsliv Aarhus

Datasæt der omhandler friluftsliv aktiviteter i Aarhus Kommune. Alle datasæt er en del af www.friluftslivaarhus.dk. Data leveres som udgangspunkt som wfs service og som opdaterede GeoJson filer. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens Borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

Friluftsliv Aarhus indeholder forskellige datasæt.

Smukke vandreruter omkring Aarhus. I perioden 2009 – 2013 har Teknik og Miljø indrettet en række grejbaser til understøttelse af friluftsliv og ude skoleundervisning i kommunens grønne områder. Du kan få adgang til grejbaserne, hvis du er ansat på en institution i Aarhus Kommune og været på et såkaldt nøglekursus. Læs mere på www.friluftslivaarhus.dk

Rideruter i det sydlige Aarhus og omfatter ruter i Moesgård, Fløjstrup, Hørret Skov samt området omkring Giber Å.

Koordinater på officielle bålpladser i Aarhus Kommune.

Shelters og madpakkehuse i Aarhus kommune. Shelters kan frit anvendes til mindre begivenheder eller bookes gennem www.friluftslivaarhus.dk

Koordinater på skove i Aarhus hvor hunde kan luftes uden snor. Skove markeret med rødt er statsskov administreret af Naturstyrelsen, mens skove markeret med sort er kommunal skov administreret af Aarhus Kommune. , Naturarealer ved strande i Aarhus Kommune.

Officielle og opmærkede mountainbikeruter

Løberuter i og omkring Aarhus.

Koordinaterne til ‘fitness i det fri’ omkring Aarhus.

Koordinater på skove og parker i Aarhus kommune Samt kiosker i forbindelse med skove og parker.

32 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Peter Gothard Petersen
Vedligeholdes af
Peter Gothard Petersen
Opdateringsfrekvens
Ved ændringer
Licens
aarhus-license
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Hundeskove

Kiosker

Bådpladser

Vandreruter

Træklatring

Store skove

Shelters

Rideruter

Naturareal ved strand

MTB rute

Løberuter

Kørestolsegnet sti

Bålpladser

Fitness i det fri

Grejbaser

Friluftslivparker