Datasæt om sammensætningen af affald

Data er indsamlet ved en affaldsanalyse af affaldet fra 6 lokaliteter (i alt fra 10 nedgravede containere) i Aarhus Midtby. Data er opsamlet fra containere med tømning 1 gang i ugen og repræsenterer derfor et øjebliksbillede af affaldssammensætningen. Data omfatter: ID, husstandsstørrelse, sorteret affaldstype og registrerede mængder.

2 datasæt

  • Data fra affaldsanalyse af 10 nedgravede containere 2014.xls

    xls 12KB

    Data er indsamlet ved en affaldsanalyse af affaldet fra 6 lokaliteter (i alt fra 10 nedgravede containere) i Aarhus Midtby. Data er opsamlet fra containere med tømning 1 gang i ugen og repræsenterer derfor et øjebliksbillede af affaldssammensætningen. Data omfatter: ID, husstandsstørrelse, sorteret affaldstype og registrerede mængder.

  • Data fra affaldsanalyse af 10 nedgravede containere 2014

    ods

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Louise Åstrøm Andersen, AffaldVarme Aarhus
Vedligeholdes af
Mary Bjerring Hansen
Indsamlingsformål
Affaldet er sorteret i forskellige fraktioner for at kortlægge potentialerne af genanvendelige materialer i restaffaldet.
Opdateringsfrekvens
Efter behov
Tidsperiode
27. - 31 . januar 2014
Type
Statisk
Licens
aarhus-license
Grupper

Miljø

Keywords

Del

Data fra affaldsanalyse af 10 nedgravede containere 2014.xls

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.

Data fra affaldsanalyse af 10 nedgravede containere 2014

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.