Bymiljø Aarhus (CityProbe)

(Bemærk: Dette datasæt opdateres ikke længere, men kan bruges historisk. For den nyeste data, se det nye CityProbe 2 datasæt her: https://www.opendata.dk/city-of-aarhus/cityprobe)

Introduktion

Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de pt. ca. 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus by. Indenfor den nærmeste fremtid bliver netværket opgraderet til CityProbe 2 enheder.

En CityProbe-enhed er normal placeret på en lygtepæl i omtrent 4 meters højde. Enheden og tilhørende solpanel er orienteret mod syd for at kunne måle dagslys, samt sikre effektiv opladning fra solens stråler.

Hver enhed består af to sensormoduler: et top modul, som er indkapslet og beskyttet fra vind og vejr, samt en bund modul, som tillader luftcirkulation.

Datasættet

Der er to ressourcer tilknyttet datasættet:

Enheder

Denne ressource består af unikke identifikationsnumre for hver enhed, dens geografiske placering, samt tidsstempel for opsætning. Under denne ressource er der lavet en kortvisning over enhedernes placering.

Målinger

Hver måling indeholder en værdi for hver af de integrerede sensorer i enheden. Transmissionshyppigheden er dynamisk og beregnet udfra den nuværende batterikapacitet på enheden - jo mere batterikapacitet, jo oftere transmitteres sensorværdierne. Typisk vil enhederne rapportere ca. 10. minut, men dette kan variere mellem hvert andet minut og 30 minutter afhængig af vejr og årstid. Det skal noteres at data opbevaret på Open Data DK er primærdata og ikke er blevet efterprocesseret eller kvalitetstjekket. Dette er især gældende for CO, NO2 og regnintensitet målinger, som kræver efterprocessering for at lettere kunne fortolkes. CO og NO2 måles ved hjælp af en elektrokemisk sensor, som kræver kontinuerlig kalibrering. Der fokuseres derfor på at lave relative målinger, som kan bruges som indikatorer på luftkvalitet. Regnintensitet bliver målt ved hjælp af en mikrofon placeret under en polykarbonat top, som lytter efter regndrypper, som rammer toppen - heraf frekvensen imellem og amplituden.

2 datasæt

  • Enheder

    csv

    ID-numre for opsatte CityProbe-enheder inklusiv opsætningslokation

  • Målinger

    api

    Målingsdatabase opdateret i realtid. Data er opbevaret i råformat og er ikke kvalitetskontrolleret.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Christian Østergaard Laursen
Licens
aarhus-license
Grupper

Miljø

Opdatering frekvens
Historisk

Keywords

Del

Enheder

Målinger