Besøgstal og åbningstider for Aarhus Kommunes Biblioteker

Datasættet består af flere ressourcer:

Biblioteksnumre (02acfa44-2a6b-4dd8-a433-ad1f16604395) Navne og gældende biblioteksnumre på de 19 biblioteker, der udgør Aarhus Kommunes Biblioteker.

Åbningstider - historiske (c4b63969-3196-4d97-a42a-66f1839c8e10) Åbningstider hos Aarhus Kommunes Biblioteker siden 11.7.2012.

Pr. 1.7.2019 er der opsat tællekameraer op på alle bibliotekerne (bortset fra Bavnehøj) så registrering sker på anden måde og der er derfor lavet en ny ressource der indeholder disse tal.

6 datasæt

 • Biblioteksnumre

  csv

  Alle filialer har sit eget officielle biblioteks-nummer

 • Åbningstider - historiske

  csv

  Åbningstider siden 11.7.2012 - hentet fra www.aakb.dk

  Status for åbning er

  1. Åbent uden betjening
  2. Åbent med frivillig bemanding
  3. Åbent med betjening
  4. Åbent med reserver og hent

  Opdateres løbende men frekvens er endnu ikke fastlagt

 • Besøg

  csv

  Besøg på bibliotekerne siden 1.7.2019 fordelt pr time.

  På alle biblioteker (bortset fra Bavnehøj) er der opsat tællekameraer over indgangspartierne, der tæller alle personer som kommer ind og som går ud.

  På biblioteker hvor der er flere publikumsindgange er det et samlet tal.

  Opdateres dagligt med gårsdagens tal.

 • Besøgende

  csv

  Aktuelle tal fra bibliotekerne (bortset fra Bavnehøj) over hvor mange personer der er gået ind og ud af publikums-indgangene i løbet af i dag.

  Data opdateres hvert 5. min

  Gælder for perioden kl 6-23.

 • Besøg (2014-2019)

  csv

  Besøg registreret i perioden 1.1.2014-30.6.2019 fordelt pr. time over hele døgnet.

  Brug ressourcen med åbningstider til at afgøre, om biblioteket er åbent eller ikke.

  Tællingen foregår via sensorer placeret på biblioteket dog ikke Hjortshøj, Bavnehøj (Kolt-Hasselager) og Sabro.

  Tal fra Dokk1 foretages via tællekamera og indgår ikke her.

  Besøg efter 30.6.2019 foretages efter anden metode og er derfor placeret i anden ressource.

 • Besøg Dokk1 (2015-2019)

  csv

  Besøg fra Dokk1 beregnes som en sum af “in”-tallene fra tællekameraerne bortset fra cafe-kameraerne (kamera 6+7) som tæller halvt.

  Tallene findes for perioden 1.8.2015 - 24.6.2019 - dog med enkelte undtagelser.

  Datasættet med tællekamera findes her: http://www.odaa.dk/dataset/taellekamera-pa-dokk1

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Borgerservice og Biblioteker, ITK
Vedligeholdes af
Steen Larsen
Opdateringsfrekvens
Se opdateringsfrekvens ved de enkelte dataressourcer.
Licens
aarhus-license
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Biblioteksnumre

Åbningstider - historiske

Besøg

Besøgende

Besøg (2014-2019)

Besøg Dokk1 (2015-2019)