3D Terræn - Bymodel - Aarhus - 2006

3D terræn for den indre del af Aarhus By (ca. indenfor Ringgaden). Data er på DWG-formatet og er en tin-model. Data fylder ca. 32 MB. Vi anbefaler, at du downloader datasættet i Chrome eller Firefox.

1 datasæt

  • Terrain_2006.dwg

    dwg 33047124

    Vælg knappen ‘Gå til ressource’ for at downloade filen. Vi anbefaler, at du downloader datasættet i Chrome eller Firefox.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Informatikområdet
Vedligeholdes af
Peter Schack Madsen
Fremstillingsmåde og nøjagtighed
Terrænet er en såkaldt TIN-model (Triangulated Irregular Netvork) med forskellig sidelængde på trekanterne afhængig af terrænændringerne. Grunddata stammer fra en laserscanning fra et fly. Der er ikke medtaget naturlige brudlinier ved trekantsberegningen. Det betyder at der kan forekomme unøjagtigheder ved markante terrænknæk, eksempelvis støttemure og kajkanter. Nøjagtigheden i højden er bedre end 50 cm.
Indsamlingsformål
Planlægning og visualisering i.f.m. byggeri og vurdering af (fremtidigt) byggeri.
Koordinatsystem
UTM zone 32 / ETRS89, og enhederne er meter.
Lagstruktur
Terrænnet ligger på 'Level 1'.
Opdateringsfrekvens
Ikke fastlagt
Sidst opdateret
2006
Licens
aarhus-license
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del