3D bymodel Aarhus Ø og Sydhavnen - Sketchup format

Samlede datasæt for de 2 områder på sketchup format klar til brug. Bygninger, broer og træer er produceret fotogrammetrisk ud fra luftfotos fra 2016, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm. Træer er angivet ved deres topkote og kronediameter Terrænnet er en bearbejdet udgave af den nationale laserscanning fra 2015.

OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet ‘Licens’.

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af
Lasse Gade Pedersen
Ajourført (år)
Endnu ikke ajourført
Datagrundlag
Luftfotos, april 2016
Opdateringsfrekvens
Efter behov
Licens
aarhus-license
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del