3D bymodel Aarhus Kommune - Bygninger

Bygninger på DWG-format for Aarhus kommunes 3D bymodel. Modellen ligger i 7 filer. Inddelingen fremgår af vedhæftede oversigtskort (3D_Bygn_ inddelinger.jpg). Filen med data indenfor Ringgaden er produceret fotogrammetrisk ud fra luftfotos fra 2016, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm. Filerne med data udenfor Ringgaden er produceret ud fra den nationale laserscanning i 2015. Det medfører en varierende nøjagtighed, og visse steder fejl i tagkonstruktionen, typisk på grund af træer og anden bevoksning. Nøjagtigheden er i størrelsesordenen 30 cm hvor det er bedst, men der kan forekomme fejl på flere meter. Koordinatsystem: UTM32/ETRS89 og DVR90.

OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet ‘Licens’.

8 datasæt

 • 3D_Bygninger_inddelinger

  jpeg

  jpg-fil der viser inddelingen af bygningsdata til 3D-bymodellen (7 filer)

 • Centrum.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus Centrum (cirka til Ringgaden). Fotogrammetrisk produceret. Opdateret foråret 2016

 • OmegnMidtVest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

 • OmegnNordVest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

 • OmegnNordOest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

 • OmegnMidtOest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

 • OmegnSydVest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

 • OmegnSydOest.dwg

  dwg

  Bygninger, Aarhus kommune. Se nærmere omkring afgrænsningen i filen 3D_Bygn_Inddelinger.jpg.

  Produceret ud fra den nationale laserscanning 2015. Grove fejl kan forekomme.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af
Lasse Gade Pedersen
Ajourført (år)
Endnu ikke ajourført
Datagrundlag indenfor Ringgaden (år)
2016
Datagrundlag resten (år)
2015
Licens
aarhus-license
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del

3D_Bygninger_inddelinger