3D bymodel Aarhus Kommune - Broer og træer

Broer og træer til 3D bymodellen for Aarhus Kommune. Der er alene data for knap 30 udpegede broer i det centrale Aarhus samt data for træer indenfor Ringgaden med en stammehøjde over 4 meter (ca. 15.000 stk). Træerne er defineret med en z-værdi til kronetoppen samt en kroneradius.

Koordinatsystem: UTM32 /ETRS89 og DVR90.

__OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet ‘Licens’. __

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af
Lasse Gade Pedersen
Datagrundlag (år)
2016
Senest ajourført (år)
Endnu ikke ajourført
Licens
aarhus-license
Grupper

Miljø

Regioner og byer

Keywords

Del