Giv feedback 
til udviklingen af Open Data DK og vind en sensor

Værdi betyder bedre samarbejde

  • Nyheder

Open Data DK’s årsmøde 2018 bød på farvel til bestyrelsesmedlem, ændringer i vedtægter og oplæg med forskellige vinkler på, hvilken værdi åbne data skaber.

Open Data DK’s årsmøde med generalforsamling slog i år rekord i antal deltagere. Over 40 deltagere fra kommuner og private virksomheder var samlet den 2. maj på Dokk1 i Aarhus, hvor generalforsamlingen i år var suppleret med en række oplæg om åbne datas værdi for kommuner og virksomheder.

Generalforsamlingen

Til en start lagde bestyrelsesformand Bo Fristed vægt på at fokus i arbejdet i Open Data DK fremadrettet ligger på platformen, flere medlemmer og især en øget synliggørelse af værdiskabelse: ”Fokus skal især ligge på, hvordan data skaber værdi for kommunen selv – også i form af transparens og effektivisering af arbejdsgange.”

Dette bliver blandt andet efterkommet med det nye KL initiativ ”Små åbne data succeser”, der har til formål at undersøge og synliggøre konkrete eksempler på værdiskabelse, der også er relevant for de mindre kommuner.

Bestyrelsesmedlem Eva Maria Knudsen fra Odense Kommune stillede ikke op til genvalg. Den nye bestyrelse består derfor på nuværende tidspunkt af:

  • Bo Fristed, Aarhus Kommune
  • Steffen Svinth Thommesen, Københavns Kommune
  • Anne Dyrberg, Vejle Kommune
  • Kim Houlberg, Aalborg Kommune
  • Bjørn Hallberg Nielsen, Region Hovedstaden

Snak om data, men læg det op

Generalforsamlingen blev fulgt op med en række oplæg, blandt andet med inspiration fra udlandet.

”I Stavanger kommune satser vi på et meget tæt samarbejde mellem dataejerne og dataaftagerne i at skabe nye løsninger,” fortæller digitaliseringschef Inger Bjørkum Leigvold, der i dagens anledning er fløjet hertil fra Norge for at give et alternativ til de danske fortællinger.

”Jeg mener, at man allerede helt fra start burde fokusere på at skabe standarder – derfor ville det give virkelig god mening med et tættere samarbejde i Norden om disse ting. Vi sidder også med de samme udfordringer.”

Camilla Rosenhagen fra KL og Christoffer Kjældgaard Giwercman fra Erhvervsstyrelsen fulgte efter med en gennemgang af, hvad der har ført til det store fokus på åbne data i Danmark. Der ligger en stor forventning om potentiel værdi og vækst, men det kræver, at vi bliver bedre til at satse på åbne data på nationalt plan.

Fra de private dataaftagere lå en klar besked: Læg data ud – så skal vi nok finde en måde at bruge dem på. Her fortalte Bo Overgaard fra Septima og Peter Riisager fra Dingeo.dk om deres proces med åbne data.

”Selvom dataene måske var tilgængelige før, så kan vi nu sørge for, at den bliver tygget videre, så almindelige mennesker kan forholde sig til den,” forklarer Riisager, der gennem hjemmesiden Dingeo.dk sammenstiller 100 datapunkter om hver adresse i Danmark til gavn for alt fra private boligkøbere til forsikringsselskaber.

”Det er faktisk på et nærmest filosofisk plan det giver mening for mig at bruge åbne data. Den her viden findes, og der er folk, der bruger en masse tid og kræfter på at skabe og lægge data ud. Det rigtige at gøre er, at sørge for at den bliver brugt.”

Open Data DK siger tak for et spændende årsmøde.

Følg med

Læs det officielle referat af generalforsamlingen og de opdaterede vedtægter her på siden.

Hvis du gik glip af de spændende oplæg ved årsmødet i Aarhus, er d. 17. maj sidste chance for at tilmelde dig parallel-eventet ”Fra data til værdi” i København d. 24. maj via dette link.

Har du gode idéer eller eksempler på en ”lille data succes” – anvendelse af åbne data, der skaber værdi – skal du være velkommen til at tage kontakt på info@opendata.dk.

—-

På billedet: Inger Bjørkum Leigvold

Fotograf: Benjamin Pomerleau og Oliver Pomerleau