Spil med åbne data

  • Use-cases

Studerende ved Dania Games (Erhvervsakademi Dania Grenå) har arbejdet med åbne data fra Open Data DK’s portal. At data er åbne har både gjort det muligt for de studerende at arbejde med tilgængelig data i forskellige formater, og med data som handler om den virkelige verden. Projektet er et applied science projekt og en forundersøgelse som grundlag for et evt. forskningsprojekt indenfor den europæiske Frascatiramme.

Formål og værdi: De åbne data har fungeret som inspiration og til udformning af gameplay for de studerende. Spillene, som er baseret på ægte data, skaber både visualiseringer og opmærksomhed om data for spilleren.

Datasæt: Støj i Aarhus, Affald i København, Klassekvotient i Hedensted

Link: Klassekvotientspil (Android), Affaldsspil (download), Zombiespil (download)

Lavet af: Dania Games (Ide: Kenneth Lodahl & Jonatan Yde; Udviklere: Mirza Tatar, Dan Andersen, Rune Sønder & Levi Moore)