SMK Second Canvas

  • Use-cases

Statens Museum for Kunsts nye app, SMK Second Canvas, gør det muligt at zoome ind og nærstudere en række af museets værker i meget høj opløsning. Der er også knyttet fortællinger om værkerne, guidede highlights og i nogle tilfælde mulighed for at se billedet i røntgen og infrarød. App’en er udviklet af spanske Madpixel og er en del af museets projekt Open SMK, der har til formål at gøre den digitaliserede kunstsamling tilgængelig som åbne data.

Merete Sanderhoff, museumsinspektør på SMK, modtog Åben Data Prisen 2018 for sit arbejde med åbning og digitalisering af kulturarv, OpenGLAM, kreativ genbrug og brugerinvolvering blandt andet i form af afholdelse af “Wiki Labs”, en række workshops der har til formål at gøre kulturarven lettere tilgængelig.

Datasæt: Statens Museum for Kunst arbejder generelt på at stille Danmarks kunstsamling fri. Fx kan 200 billeder i særlig høj opløsning downloades på smk.dk og en stor del værker kan tilgås på Europeanas portal.

Formål og værdi: App’en tillader at udforske detaljer, som ellers ville kræve en konservatoruddannelse eller ville sætte samtlige alarmer på museet i gang. Ved at stille åbne data til rådighed kan enhver, der har lyst skabe tjenester eller apps med museets indhold, som det skete med henvendelsen fra Madpixel. Derved kommer der løsninger, som museet aldrig selv ville kunne løfte.

Link: iOS og Android. Læs mere i denne artikel fra Version2

Lavet af: Madpixel