Projekt om datademokrati

Projekt om datademokrati

  • Use-cases

Aarhus Bibliotekernes Data Democracy er et projekt, som handler om at udvikle og teste forskellige måder at være i dialog med & borgere på, og hvilken betydning væksten i data og udviklingen af kunstig intelligens har i og for vores lokalsamfund. I projektet testes modeller og koncepter for, hvordan man kan engagere lokalsamfundet i dialog om data, teknologi og muligheder, som så kan replikeres på andre biblioteker.

Data Democracy har bl.a. arbejdet med åbne realtidsdata fra CityProbes sensorer i Aarhus bymiljø. Sensorerne måler bl.a. støj, luftkvalitet og temperatur.

Formål og værdi: Ved at lade eksempelvis skoleklasser arbejde med rigtige, åbne data fra byen og også selv indsamle data, styrker det deres datakompetencer.

Datasæt: Bymiljø Aarhus (CityProbe)

Link: https://datademocracy.dk

Lavet af: Aarhus Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje