Oplev Gudenåen

  • Use-cases

Oplev Gudenåen er en hjemmeside, der samler åbne rekreative data og udstiller dem efter type af brugere – fx fiskeri- eller cykelturisme. På denne måde får turister overblik over ruter og seværdigheder ved Gudenåen på tværs af kommunegrænser og på tværs af kommercielle og offentlige tilbud. Bag siden er GudenåSamarbejdet bestående af bl.a. kommuner, turistorganisationer og Naturstyrelsens enheder ved Gudenåen, der samtidigt arbejder med at fritstille flere data.

Datasæt: Naturstyrelsens landsdækkende kort udinaturen.dk, som Naturstyrelsen, kommunerne m.fl. bidrager med data til; Historisk Atlas som bl.a. museer og arkiver bidrager med data til; Danmarks Sportsfiskerforbunds side Fiskekort.dk samt direkte hos Silkeborg Lystfiskeriforening; GuideDanmark som visit-organisationerne bidrager med data til, men dog ikke er en åben database.

Formål og værdi: Åbne rekreative data kan understøtte turismen ved at muliggøre et boost af formidlingen af de data og gøre det mere overskueligt for brugeren at planlægge aktiviteter, ruter og overnatning på tværs af kommunegrænser.

Link: Oplev Gudenåen

Lavet af: Septima i samarbejde med Informatik i Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg kommune.