DitOmraade.dk

DitOmraade.dk

  • Use-cases

Gå på opdagelse i dit nærområde

Ditomraade.dk er en hjemmeside til borgere, som har brug for kortlægning af et boligområde ud fra sociale, økonomiske, demografiske, miljø- og uddannelsesmæssige statistikker m.m. Som borger skal man kunne finde alle relevante oplysninger, som er tilknyttet sit boligområde via denne portal.

Der findes mange datakilder, når man ønsker at danne sig et indtryk af et bestemt nærområde, men at skulle sammenligne data inden for et nærområde og på tværs kommuner er kompliceret og tidskrævende. Ditomraade.dk automatiserer denne proces og gør data mere tilgængelige for alle borgere.

Formål og værdi: Formålet med ditomraade.dk er at give den enkelte borger værdifuld information om et nærområde eller en kommune. En borger kan bruge disse data til f.eks boligkøb eller boligsalg, og til at skabe et overblik over de muligheder, som findes i en kommune eller et nærområde.

En kommune kan omvendt bruge ditomraade.dk til at tiltrække nye borgere ved at publicere egne relevante data om sig selv på ditomraade.dk.

Datasæt: Listen af datakilder er lang og udvides løbende. En ajourført liste af datakilder kan findes på https://ditomraade.dk/datakilder. Nogle af de vigtigste datakilder, som bruges af ditomraade.dk er: 

Link: https://ditomraade.dk

Lavet af: Boligder ApS, CVR: 39699524, info@boligder.dk, Kontakt Kennet Kusk 30353582

Ditomraade.dk er udviklet og ejet af Jesper Kildedal, Benny Tordrup, Kennet Kusk