DitOmraade.dk

  • Use-cases

Gå på opdagelse i dit nærområde

Ditomraade.dk er en hjemmeside til borgere, som har brug for er et screeningsystem til kortlægning af et boligområde ud fra sociale, økonomiske, demografiske, miljø- og uddannelsesmæssige statistikker m.m. Som borger skal man kunne finde alle relevante oplysning, som er tilknyttet sit boligområde via denne portal. Antallet at datakilder findes der mange af, når man ønsker at danne sig et indtryk af et bestemt nærområde, men at skulle sammenligne data inden for et nærområde og på tværs kommuner er kompliceret og tidskrævende. Ditomraade.dk konceptet går i al sin enkelthed ud på at automatisere denne proces og gøre data mere tilgængelige for alle borgere.

Ditomraade.dk konceptet bygger på fire søjler:

  • Visualisering – data skal præsenteres på en overskuelig og forståelig måde.
  • Interaktion – det skal være muligt at interagere med data.
  • Sammenligning – det skal være muligt at sammenligne data ud fra ønskede præferencer.
  • Altid opdateret – datakilder skal opdateres og valideres, så borgeren altid har adgang til de nyeste data.

Formål og værdi: Formålet med ditomraade.dk er at give den enkelte borger værdifuld information om et nærområde eller en kommune. En borger kan bruge disse data til f.eks boligkøb eller boligsalg, men også til at skabe et overblik over de muligheder, som findes i en kommune eller et nærområde. En kommune kan omvendt bruge ditomraade.dk til at tiltrække nye borgere til kommunen ved at publicere egne relevante data om sig selv på ditomraade.dk.

Datasæt: Listen af datakilder er lang og udvides løbende. En ajourført liste af datakilder kan findes på https://ditomraade.dk/datakilder. Nogle af de vigtigste datakilder, som bruges af ditomraade.dk er: Kommunale nøgletal som hentes fra 
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik; Adresser og georeferencer som hentes fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Adresse Web Services (AWS); Information om grundskoler, erhvervsuddannelser og gymnasier som stammer fra Undervisningsministeriet; Boligfakta omkring kvadratmeterpriser og liggetider som hentes fra Finans Danmarks boligmarkedsstatistik.

Link: https://ditomraade.dk

Lavet af: Boligder ApS, CVR: 39699524, info@boligder.dk, Kontakt Kennet Kusk 30353582

Ditomraade.dk er udviklet og ejet af Jesper Kildedal, Benny Tordrup, Kennet Kusk