Smart city data gøres mere anvendelige med implementering af standarder

Smart city data gøres mere anvendelige med implementering af standarder

  • Nyheder

Hvordan løser vi udfordringen med at sammenligne og anvende store mængder data på tværs af kilder, løsninger, domæner og organisationer? Et fællesoffentligt projekt med afsæt i det verdensomspændende OASC-initiativ skal gøre smarte data mere anvendelige.

Mængden af sensorer og Internet of Things (IoT) i det offentlige vokser, og dermed vokser datamængden også. Med et broget landskab af forskellige IoT-enheder og leverandører følger der dog også et broget datalandskab, som kan skabe udfordringer med at sammenligne og anvende data på tværs.

Data om f.eks. luftkvalitet kan være svær at sammenligne, hvis den stammer fra forskellige typer af enheder med forskellige datamodeller, formater, transmissionstyper osv.

Der er derfor igangsat et fællesoffentligt arbejde med at skabe en funktionalitet, der gør det muligt at ensrette IoT-data fra forskellige datamodeller til én datamodel. Eksempelvis at proprietære datamodeller fra forskellige producenters indeklimamålere kan “mappes” over i én standard datamodel for en indeklimamåling.

Det åbner op for markant simplere og dermed øget brug af data på tværs af kilder, løsninger, domæner og organisationer.

Funktionaliteten udvikles i et samarbejde mellem OS2IoT, GovTech Midtjylland og Open Data DK med finansiering fra KL og Erhvervsstyrelsen.

Samling af IoT-data 

Et af flere initiativer, der skal gøre håndteringen af IoT-enheder nemmere, er den fællesoffentlige open source-platform OS2Iot. Det er også her behovet for at arbejde med den nye standardiseringsfunktionalitet starter.

OS2iot gør det muligt at samle og vise data på tværs af sensorenheder og transmissionstyper i én platform, og kan dermed give et samlet overblik over IoT-data. OS2iot gør det muligt let at eksportere data ind i fagsystemer eller til kommunes fælles dataplatform.

OS2iot i et ecosystem
Illustration af hvordan OS2iot vil indgå i Frederiksbergs kommunes IoT infrastruktur

Der er desuden simpel integration til opendata.dk: Vha. et flueben kan OS2IoT data vises på opendata.dk, som bl.a. fremmer nem datadeling på tværs af kommuner og med virksomheder og borgere.

OASC: Et internationalt smart city samarbejde

At samle IoT-data er dog ikke alt. Hvis data skal bruges i en fagapplikation eller på opendata.dk kan det være svært at bruge sammen, hvis de er i forskellige datamodeller. Derfor udvikles der i øjeblikket en funktion, som ”mapper” og transformerer data til fælles datamodeller baseret på internationale standarder udviklet gennem det internationale smart city netværk Open and Agile Smart Cities (OASC).

OASC er et globalt initiativ, der har til formål at styrke innovationskraften i byer fra hele verden, ved at skabe simple standarder for udveksling og adgang til værdifuld data fra byerne.

OASC er således et fællesskab af byer og kommuner, der samarbejder og videndeler om løsninger, services og data, bl.a. gennem såkaldte ’Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs)’. MIMs er løsninger baseret på åbne specifikationer, som gør byer og kommuner i stand til at genbruge og skalere løsninger globalt.

Hvordan fungerer det?

Spænd sikkerhedsselen, for nu bliver det lidt nørdet.

Selvom der i OASC er udpeget standarder at arbejde med, har man kun ringe mulighed for at gøre sine data OASC-compliant, dvs. transformere sine data fra en leverandørspecifik, proprietær datamodel til en NGSI-LD-kompatibel datamodel jfr. OASCs MIMs, da det kræver programmør-kompetencer at udføre.

Målet er, at det fremover foregår på den måde, at man i f.eks. OS2iot opretter et data target (via et standardiseret dataudvekslingsformat som f.eks. http push), som peger på den nye mapper/transformer. Her får man i en grafisk brugergrænseflade mulighed for at ”mappe” sine proprietære IoT-data op imod en egnet OASC datamodel i NGSI-LD format.

Herefter vil mapper/transformeren løbende behandle indkomne data og sende dem videre til en Context Broker, der gør det muligt at søge på tværs af data, metadata, lokationer, tid osv. – dvs. søge i data og kontekst. Context Brokeren kan så udstille al OASC-compliant data via et standardiseret API, og data gøres således tilgængelig i maskinlæsbart format og i NGSI-LD datamodeller.

Hvis de OASC compliant’e data ønskes udstillet som åbne data oprettes ganske enkelt et datasæt på opendata.dk, der peger på Context Brokeren hvorigennem man så – på lige fod med andre applikationer – kan abonnere på specifikke data og dermed løbende få OASC-compliant data.

Ikke kun IoT-data

Der kan også være behov for at benytte mapper/transformer-komponenterne til ikke-IoT-data, f.eks. at gøre allerede eksisterende data fra et fagsystem OASC-compliant. De to komponenter er derfor ikke en del af OS2iot-systemet, da ikke-IoT-data så ville skulle flyde gennem dette system.

Dertil kan komponenterne anvendes til at gøre ikke-åbne data OASC-compliant, hvorfor mapper/transformerne-komponenterne heller ikke oplagt er en del af Open Data DKs tekniske platform. En del af opgaven er derfor også at finde ud af, hvor i et samlet landskab af digitaliseringsløsninger komponenterne naturligt bor.