Open Data DK Generalforsamling 2021

Open Data DK Generalforsamling 2021

  • Events

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 10.15-12.15 afholdes årets generalforsamling. Tilmeld dig her.

På grund af corona afholdes dette års generalforsamling online. En del af de mundtlige beretninger fra hhv. foreningens formand Bo Fristed vil ske i skriftlig form. De vil blive udsendt på forhånd, og der vil være en kort præsentation til generalforsamlingen, samt mulighed for at stille spørgsmål.

Bestyrelsen vil desuden gerne invitere jer til en drøftelse om fremtiden for åbne data i Danmark. Open Data DK er i år projektleder på et fællesoffentligt projekt med fokus på åbne offentlige data og innovation i den grønne omstilling. Projektet har bl.a. til formål at bidrage til en afdækning af, hvordan man fremadrettet kan skabe et stærkt samarbejde, både fællesoffentligt og offentligt-privat, om åbne offentlige data.

Program

10.10    Tjek-in tidspunkt
10.15    Intro til virtuel generalforsamling v. Birgitte Kjærgaard
10.20    Velkomst v. formand Bo Fristed, Aarhus Kommune
10.30    Ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Beretning fra de forskellige teams
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

11.20     Præsentation af forprojektet og efterfølgende drøftelse  
12.05     Afrunding v. Bo Fristed

Det er kun ordinære medlemmer af Open Data DK, der har stemmeret under generalforsamlingen.

Du kan finde bestyrelsens beretning og andet materiale fra denne og tidligere generalforsamlinger her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 25. maj 2020 kl. 16.00 via dette link.
Alle, der tilmelder sig generalforsamlingen, vil den 26. maj få tilsendt et mødelink.

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@opendata.dk

Få nyheder om generalforsamlingen og andre nyheder om Open Data DK direkte i indbakken ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

____

Fotograf: Benjamin Pomerleau og Oliver Pomerleau