Open Data DK Generalforsamling ’20: Virtuelt møde om fremtiden

  • Nyheder

En kort, men vigtig generalforsamling bød i år på nyt om fremtiden for Open Data DK og forhandlingerne om at få åbne data på dagsordenen i Danmark. Som billedet viser, blev der også plads til quiz og refleksion.

Normalt er generalforsamlingen den gang om året, hvor åben data ”nørder” har mulighed for at mødes, diskutere og blive inspireret. I år var det dog pga. corona desværre ikke muligt med det fysiske møde, men et nedskaleret online-format. Generalforsamlingen forløb effektivt, og Bo Fristed og Suzette Glanz Støvring blev genvalgt til bestyrelsen. Den ”nye” bestyrelse består således af:

  • Bo Fristed, Aarhus Kommune
  • Anne Dyrberg, Vejle Kommune
  • Bjørn Hallberg Nielsen, Region Hovedstaden
  • Suzette Glanz Støvring, Københavns Kommune

Dette års største tema var et af de vigtigste længe; nemlig fremtiden for åbne data i Danmark og hvordan Open Data DK passer ind i det billede. Open Data DK står nemlig i en brydningstid.

De digitaliseringsstrategier, som er med til at finansiere Open Data DK, afsluttes i 2020. Samtidigt får flere medlemmer ikke længere deres kontingent betalt af deres business region. Der er derfor behov for en ny finansieringsmodel for Open Data DK.

Fremtiden for åbne data i Danmark

Det er dog ikke kun den økonomiske situation, der kalder på fornyet strategi. Selve modellen med kontingensbetaling er sårbar, da den fungerer som barriere for især mange mindre kommuner. Og vi er nødt til at løfte i flok, hvis der skal ske en udvikling, fortæller formand for Open Data DK, Bo Fristed:

”Den nuværende model er også meget baseret på frivillighed. Ikke at vi fremover skal tvinges, men vi skal have åbne data til at nå op på et niveau, hvor de prioriteres i kommunerne og regionerne, og ikke kun afhænge af ildsjæle.”

Bestyrelsen har derfor været i dialog med både KL samt Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om fremtiden for åben data arbejdet i Danmark. De vigtigste kriterier for Open Data DK i dialogen har været:

  • Open Data DK skal være et sted for alle slags data, der ikke har andre steder at være. Der skal fortsat være et sted for data, som ikke er fra Teknik og Miljø området og ikke fuldt autoritative endnu. Testdata og data på tidligt stadie skaber mulighed for, at erhvervslivet kan eksperimentere med data på tidligt stadie og indgå i dialog om data.
  • Kommunal og regional indflydelse. Vi vil meget gerne samarbejde med staten, men det er vigtigt at fastholde kommunal og regional indflydelse, da det er kommunerne og regionernes data, det drejer sig om.
  • Central finansiering. Kontingensbetaling er for sårbar en finansieringsmodel.

Dialogen med KL er mundet ud i et forslag til et styrket initiativ om åbne data i Danmark med fokus på arkitektur (standarder), innovationslaboratorium og platform til overblik over åbne offentlige data. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger i gang mellem KL og Digitaliseringsstyrelsen, hvor dette forslag bl.a. er på bordet.

På grund af corona, vil nuværende strategier muligvis blive forlænget ind i 2021, hvilket vil betyde, at vi kommer over i 2022 før en langvarig aftale etableres.

Året der gik

I løbet af det sidste år, er der bl.a. blevet udviklet en ny hjemmeside, portalens datasæt er blevet grupperet efter European Data Portals kategorier, og der er oprettet en åben snitflade til landets skoledistrikter hos KL. Også nye tekniske løsninger er på vej, bl.a. forædlingsværktøjet Datatidy, der lige nu testes af medlemmerne.

Der er desuden blevet afholdt en række webinarer, Open Data Challenge og der er gennemført en medlemsundersøgelse, som har medført vigtige indsigter til bl.a. de nuværende forhandlinger om fremtiden for Open Data DK.

Tak til alle dem, der deltog i generalforsamlingen. Vi håber, at vi kan ses ansigt til ansigt næste år.

Læs mere