Open Data DK årsmøde ’19: Åbenhed som mindset

Open Data DK årsmøde ’19: Åbenhed som mindset

  • Nyheder

Open Data DK’s årsmøde 2019 kom omkring værdien af åbne data og åbenhed både i det store og det små, og generalforsamlingen åbnede op for et nyt bestyrelsesmedlem. For første gang blev årsmødet streamet.

Nyt bestyrelsesmedlem og kontingentnedsættelse

Generalforsamlingen bød på en række ændringer. Blandt andet nedsættes kontingentet til 20.000 kr. årligt.  Begrundelsen for nedsættelse er, at ordningen med, at halvdelen af kontingentet er øremærket til regionale aktiviteter, bortfalder. Det sker med begrundelsen, at de regionale midler sjældent blev brugt.

I bestyrelsen åbnede der sig en plads for et nyt bestyrelsesmedlem, da Kim Houlberg fra Aalborg Kommune ikke stillede op til genvalg i år. I hans sted blev Bente Neerup fra Hjørring Kommune valgt ind. Den nuværende bestyrelse består hermed af:

  • Bo Fristed, Aarhus Kommune
  • Anne Dyrberg, Vejle Kommune
  • Bjørn Hallberg Nielsen, Region Hovedstaden
  • Suzette Glanz Støvring, Københavns Kommune
  • Bente Neerup, Hjørring Kommune

Bente Neerup har i flere år spillet en aktiv rolle i Open Data DK og bydes hjerteligt velkommen i bestyrelsen. En stor tak for denne gang til Kim Houlberg og for det gode arbejde i bestyrelsen.

Åbenhed som løsning, inspiration og mindset

Årsmødets oplægsrække kom vidt omkring forskellig værdiskabelse. Campuschef for Erhvervsakademi Dania, Jonatan Yde, præsenterede en tre spil baseret på åbne data udviklet af deres studerende. Det er en spændende og anderledes måde at bruge kommunernes åbne data på, som også kan være med til at formidle om et område.

Daniel Juhl fra Kodyl ApS gav de tilstedeværende et velment skub for at motivere for at lægge flere data ud på en ensartet måde. Han nævnte bl.a. data om dagtilbud, som også vil gavne kommunerne langt mere, hvis virksomheder og borgere kan tilgå dem.

Der blev også præsenteret meget konkrete anvendelsesmuligheder af tværkommunale data af Lise Søderberg fra Den Regionale Datahub. Inden for temaerne mobilitet, klima og driftsoptimering har de udviklet 13 prototyper, hvor kommunernes data kommer i spil. Fokus er også på bl.a. bedre datadeling og -samarbejde mellem myndigheder.

Fra Energinet præsenterede Jesper Abildgaard Nielsen årsmødedeltagerne for Energi Data Service og Energinets indsats med åbne data. Her er tilgangen, at åbne data kan være nøglen til at nå den grønne omstilling ved at få andre aktører på banen.

Christian Villum fra Dansk Design Center, og som også har haft central rolle i Open Knowledge Foundation Danmark og det nye OpenDenmark initiativ, sluttede dagen af med det store perspektiv på værdien af åbenhed som hjørnesten i et velfærdssamfund. Villums bud på en åben data-strategi er at tænke åbne data som mindset frem for ressource. I langt højere grad skal vi i tråd med designtænkning turde involvere og eksperimentere med erhvervslivet og det brede samfund når det kommer til åbne data.

Open Data DK takker for et spændende årsmøde og håber, at vi ses næste år.

Læs mere

Du finder præsentationerne fra årsmødet her.

Referatet og andre bilag til generalforsamlingen findes her.