Nyt på platformen: Opdateringsfrekvens og Andres Data

Nyt på platformen: Opdateringsfrekvens og Andres Data

  • Nyheder

Der er nu implementeret nye tekniske funktioner på dataplatformen for at skabe mere overblik over data.

Sidste års brugerundersøgelse pegede især på udfordringer med at få overblik over de åbne data, der findes på opendata.dk. Især oplysninger om, hvor opdaterede data er, blev fremhævet som en udfordring, når der skal findes og bruges data. Der er derfor blevet foretaget nogle opdateringer af platformen i forsøg på at imødekomme disse behov.

Søgefunktion for opdateringsfrekvens

Hvis du er interesseret i at få fat på data, kan du nu fremover filtrere din søgning efter opdateringsfrekvens:

  • Løbende, månedligt, årligt og historisk

Under hvert datasæt, kan der desuden være en nærmere beskrivelse af opdateringsfrekvensen.

OBS: På opendata.dk er det dataejernes ansvar at angive oplysninger om datas opdateringsfrekvens, og ændringerne rulles derfor ud løbende. Nogle eksisterende datasæt har allerede oplysninger om opdateringsfrekvens fra før, og kan derfor have andre betegnelser for opdateringsfrekvens. Nogle datasæt har endnu ikke information om opdateringsfrekvens.

Opdateret metadataskabelon for dataejere

Den nye funktion skal også gøre det nemmere for dataejerne at oplyse om datas opdateringsfrekvens. Metadataskabelonen på admin.opendata.dk har fået en opdatering, så der nu skal vælges mellem de fire typer af opdateringsfrekvens med mulighed for uddybende kommentarer. Metadataskabelonen er desuden blevet forsimplet. Se den her: admin.opendata.dk.

Vi opfordrer dataejere til at opdatere jeres datasæt ved at logge ind på admin.opendata.dk og vælge den opdateringsfrekvens, der passer bedst til jeres datasæt. Dette skal hjælpe med at gøre jeres data mere gennemskuelig og brugbar for brugerne. Kontakt info@opendata.dk ved spørgsmål.

Andres data

Open Data DK er for de åbne data, der ikke har et andet sted at være, og når de har, henviser vi til dem. Der findes en lang række åbne data om kommunerne og regionerne på andre platforme end opendata.dk, og vi modtager jævnligt efterspørgsler på data, der allerede udstilles på andre platforme.

Under Andres Data henviser vi derfor til en række steder, hvor man også kan finde åbne data. Du kan finde Andres Data som menupunkt under Data. Datasæt fra Andres Data dukker også op, når du søger normalt i søgefeltet.

Vi kan ikke garantere at alle steder, der udstiller åbne data er inkluderet. Kender du til et relevant sted, der ikke refereres til på opendata.dk, er du velkommen til at tippe os på info@opendata.dk.

Ris og ros

Har du feedback eller spørgsmål, ris eller ros til de nye funktioner med opdateringsfrekvenser?

Eller ønsker til kommende teknisk udvikling?

Så er du velkommen til at skrive til info@opendata.dk.

Bagom opdateringsfrekvens

Det er ikke muligt at automatisere informationer om alle datasæts opdateringsfrekvens. Der findes mange forskellige måder at udstille data på opendata.dk. Meget data findes i andre systemer, men henvises til på opendata.dk via link. Noget data pushes til opendata.dk og noget uploades til platformen.

Der er også mange forskellige slags data på opendata.dk. Der er f.eks. datasæt, der meget sjældent opdateres, men alligevel er gyldig – eksempelvis placeringen af offentlige bygninger. Noget sensordata opdateres hvert 5. minut, men indeholder ikke historiske data. Der er også historiske data, som f.eks. kan bruges til sammenligning eller til at øve med. Er du interesseret i opdaterede data fra et historisk datasæt, kan du altid forsøge at skrive til datasættets kontaktperson.

Der findes dermed også mange forskellige behov og definitioner når det kommer til opdateringsfrekvenser. De fire opdateringsfrekvenser er lavet med ønske om at dække både så bredt som muligt og stadig kunne udgøre overskuelige søgekriterier.

______

Foto: Markus Winkler fra Unsplash