Nye medlemmer tilbydes frit medlemskab året ud

Nye medlemmer tilbydes frit medlemskab året ud

  • Nyheder

Open Data DK arbejder aktivt for den fællesoffentlige dagsorden med at udstille offentlige data på en fælles dataplatform. Derfor ønsker vi at samarbejde med så mange kommuner som muligt. Vi ved bl.a., at volumen af datasæt betyder noget, og jo flere kommuner der udstiller samme type data, jo mere værdi.

Vi er derfor glade for at vi nu har muligheden for at tilbyde alle kommuner og regioner, der ikke allerede er medlem, et omkostningsfrit medlemskab af Open Data DK i resten af 2021. Tilbuddet er for nyligt sendt ud til de digitaliseringsansvarlige i kommuner, der ikke allerede er medlemmer.

Et medlemskab forpligter ikke, men giver mulighed for – sammen med andre kommuner og i et fællesoffentligt regi – at arbejde målrettet med udstilling af data på tværs af kommunerne. Fokus er på at skabe større tværkommunale datasæt, der kan skabe værdi og bl.a. understøtte kommunernes arbejde med den grønne omstilling.

Det kan bl.a. ske ved at fokusere på nogle af de data, som kommunerne allerede har i deres fælles systemer, som f.eks. det fælleskommunale datasæt med trafiktællinger. Læs mere og se om din kommune er med her.

Datadrevet grøn omstilling

I år har Open Data DK primært fokus på innovationsprojektet Datadrevet Grøn Innovation, som vi gennemfører sammen med KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I projektet eksperimenterer offentlige og private aktører med endnu ikke åbne offentlige data, for at synliggøre det grønne værdipotentiale i at udstille dem.

Erfaringerne skal bl.a. danne grundlag for hvordan vi fremover styrker det offentligt-private samarbejde om åbne offentlige data og grøn innovation, og hvordan vi understøtter en fællesoffentlig indsats med denne dagsorden.

Medlemskab

Ønsker I at blive medlem af Open Data DK eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på info@opendata.dk.

Se her om I allerede er medlem af Open Data DK.