Mand leder efter en bog

Ny teknisk udviklingsplan adresserer brugernes behov: ”Der mangler overskuelighed”

  • Nyheder

I efteråret spurgte vi brugerne af Open Data DKs dataportal til deres behov og oplevelse med den. Svarene fra undersøgelsen giver nu retning til Open Data DKs tekniske udviklingsplan i 2021.

Overskuelighed

”Hvor ofte bliver data opdateret? Eller er det historiske data? Hvordan finder jeg de data, der dækker mest geografisk?” Datakvalitet og overskuelighed er nogle af de hyppigste udfordringer brugerne nævner, og disse spørgsmål går derfor igen og igen i brugerundersøgelsen.

Løsningen på disse udfordringer er ifølge brugerne optimalt set, at alle data var opdaterede, af høj kvalitet, og dækkede store geografiske områder. De fleste brugere viser dog også forståelse for at dette ikke opnås på én gang. Flere opfordrer derfor til det næstbedste: At der kom mere overskuelighed over hvor opdaterede, hvor høj kvalitet og hvor geografisk dækkende datasæt er. Der er behov for bedre muligheder for at få overblik over, filtrere og finde relevante data og metadata.

Flere muligheder for at forbedre data

Der var også flere forslag og ønsker i brugerundersøgelsen, som ikke kaldte på tekniske løsninger, og som derfor ikke er relevante for den tekniske handleplan. Det var bl.a. forslag om mere strukturelt arbejde med klassifikationer, som er mere relevant i overvejelser om governance.

Der var også en vis interesse i brugerprofiler og datapartnerskaber – dog i mindre grad end interessen i mere overskuelighed. Her udtrykte nogle brugere bl.a., at brugerprofiler, partnerskaber eller lignende kunne være interessante, hvis de gav mulighed for samarbejde om forbedringer til datasæt. Grundet den mindre interesse er de dog ikke med i den tekniske handleplan i denne omgang.

Hvad sker der nu? Udviklingsplan 2021

Datakvalitet og overblik

På baggrund af brugernes input, bliver der sat forskellige tiltag i gang omkring datakvalitet. Det vil indebære en revidering af bl.a. obligatoriske metadatafelter såsom opdateringsfrekvens. Derefter skal der udvikles mulighed for at bruge opdateringsfrekvens som filtreringskriterie ved søgning efter datasæt. Der udformes i forlængelse af dette også en best-practice for oprettelse af datasæt til dataejere.

Nemmere login for medlemmerne

Andre opgaver i den tekniske udviklingsplan er, at det skal undersøges, om der kan etableres KOMBIT-login på Open Data DK portalen, og hvilke fordele/komplikationer det vil give. Det vil bl.a. gøre det nemmere for Open Data DK-medlemmerne at logge ind på portalen, da de ikke skal huske på et ekstra login, men vil kunne bruge hjemme-organisationens login. Det vil derudover støtte op om den fælleskommunale rammearkitektur.

Tilgængelighed

Der vil desuden blive rettet op på nogle webtilgængelighedsfejl samt undersøgt muligheden for at implementere auto-oversættelse, som giver ikke-dansktalende brugere mulighed for at forstå datasæt-informationer. Vi forventer i den forbindelse, at vi kan anvende det open source plugin til auto-oversættelse, som de også anvender på European Open Data Portal.

Har I mere input?

Al feedback om portalen er vigtig for os, og en del af det input vi har fået i denne omgang, som ikke er kommet med i denne udviklingsplan, tager vi med i videre overvejelser om, hvordan vi kan forbedre Open Data DK.

Har du idéer eller ønsker til Open Data DK, er du altid velkommen til at sende os en mail på info@opendata.dk eller en dataefterspørgsel gennem efterspørgselsknappen på portalen.

—-

Photo by Devon Divine on Unsplash