Kortdage’21: Data til den grønne   omstilling

Kortdage’21: Data til den grønne omstilling

  • Events

D. 24. november kl. 14.00-15.00, Aalborg, er Open Data DK del af en emnesession om data til den grønne omstilling som del af konferencen Kortdage.

Første del af emnesessionen er “Data til den grønne omstilling” ved Eskild Stub Larsen, SDFE.

Tilmeld dig Kortdage her

Abstract

Open Data DK, KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SDFE gennemfører i år et projekt, der undersøger, hvordan vi i den offentlige sektor bedst imødekommer erhvervslivets efterspørgsel på åbne offentlige data til at understøtte den grønne omstilling.

I tre innovationsforløb om transport og mobilitet eksperimenterer offentlige og private aktører sammen med ny teknologi og endnu ikke åbne offentlige data for at synliggøre værdipotentialet i at udstille dem. Erfaringerne skal danne platform for, hvordan vi fremadrettet kan understøtte dialogen mellem det offentlige og det private, og derved arbejde fællesoffentligt med at prioritere data til udstilling.

Ved Kortdage præsenterer vi resultaterne fra innovationsforløbene, og vi inviterer til dialog om hvilke data, der efterspørges, og hvordan, vi kan styrke det offentligt/private datasamarbejde på mobilitetsområdet og i klimadagsordenen.

Om konferencen Kortdage

Kortdage samler og udfordrer årligt hele GIS- og geodata-branchen, fra beslutningstagere og planlæggere til forskere, udviklere og studerende.

Foreningen Geoforum er vært ved konferencen Kortdage 2021. Når man tilmelder sig Kortdage, skal man være medlem af Geoforum. Hvis ikke du allerede er medlem af Geoforum, kan du her tage stilling til hvilket type medlemskab, du eller din virksomhed ønsker.