Kommunale åbne energidata har værdipotentiale

Kommunale åbne energidata har værdipotentiale

  • Nyheder
  • Use-cases

I projektet Grøn Data har virksomheder og myndigheder identificeret dataemner, der har potentiale for at bane vejen for grøn omstilling i kommunerne, hvis dataene udstilles tværkommunalt. Metoden føres nu videre i nyt ambitiøst projekt i 2021.

I efteråret 2020 afholdt Open Data DK og Erhvervsstyrelsen projektet Grøn Data, der bestod af en række dialogforløb om offentlige data relateret til energi og brug af offentlige ejendomme. Formålet med dialogforløbene var at identificere kommunale data, der kan skabe værdi for den grønne omstilling ved at blive udstillet på tværs af kommunerne, og har bl.a. resulteret i denne case-samling. Forløbet blev faciliteret af Seismonaut og Dansk Design Center.

Efterspørgselsorienterede dialogforløb

Gennem afvejning af kommunernes fokus, datamodenhed og erhvervsmæssigt potentiale, blev dataområdet for projektet indsnævret til data relateret til energioptimering i offentlige bygninger, som f.eks. data om energiforbrug og sensordata om lokalebrug og luftkvalitet. Herefter blev en række kommuner og virksomheder matchet og skulle i parallelle forløb identificere kommunale data, der kan skabe værdi for den grønne omstilling.

Et af matchene var imellem Høje-Taastrup Kommune og virksomheden Ento Labs. Deres dialog kredsede sig om forsyningsdatas potentiale for vha. kunstig intelligens at vise hvilke bygninger, der har det største besparelsespotentiale:

“Jo flere bygninger vi får indsigt i forbruget fra, desto bedre bliver den kunstige intelligens. Har vi adgang til forbrugsdata fra bygninger fra flere kommuner, bliver modellerne bedre. Det styrker muligheden for at finde endnu flere energibesparelser. På den måde hjælper brugerne af vores system faktisk hinanden med at blive mere energieffektive – helt automatisk,” fortæller Henrik Brink, CEO for Ento Labs.

Virksomhederne skulle med udgangspunkt i kommunernes data kvalificere eller udvikle eksempler på nye grønne forretningsmodeller og løsninger med potentiale for energioptimeringer og reduktion af klimaaftryk i kommunerne. Projektet blev afsluttet med opsamlende workshops med repræsentanter fra forskellige myndigheder og brancheorganisationer, der skulle drøfte resultaterne fra forløbene og kvalificere eksemplerne.

Stor tak til de deltagende kommuner og virksomheder.

2021: Et år i efterspørgslens tegn

I 2021 fortsætter Open Data DK med sit fokus på den efterspørgselsdrevne tilgang til udstilling af data og med klima og den grønne omstilling som tema. Som del af økonomiaftalen 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der igangsat et 1-årigt fællesoffentligt projekt med fokus på åbne offentlige data i den grønne omstilling. Open Data DK er projektleder, og derudover bliver der i en projektgruppe inddraget repræsentanter fra bl.a. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der skal i projektet gennemføres fokuserede innovationsforløb med offentlige og private aktører med det formål at afklare, hvilke offentlige data der som åbne data kan understøtte den grønne omstilling. Flere brancheorganisationer efterspørger flere åbne offentlige data for at kunne udvikle grønne løsninger. Resultaterne af innovationsforløbene i projektet skal gerne synliggøre, hvordan vi i den offentlige sektor bedst kan imødekomme den efterspørgsel. Forløbene skal være med til at sætte mere retning på bl.a. den kommunale udstilling af data ved at give os mere viden om, hvad vi bør prioritere.

Projektet skal derudover, sammen med andre projekter, være med til at komme med forslag til, hvordan man fremadrettet kan skabe et stærkt fællesoffentligt samarbejde omkring åbne offentlige data. Mere information om projektet kommer snarest.

Læs mere

____________

Foto: Vincent Tantardini fra Unsplash