Københavns Kommune frigiver data om luftkvalitet: Viser højt niveau af ultrafine partikler

Københavns Kommune frigiver data om luftkvalitet: Viser højt niveau af ultrafine partikler

  • Nyheder

Resultaterne fra det flerårige ’Copenhagen Air View’-projekt, som er blevet udført i partnerskab med Københavns Kommune, Google og Utrecht Universitet, er netop blevet offentliggjort – det gælder også for dataene.

Igennem to år har en Google Street View-bil med avanceret luftmåleudstyr kørt rundt i alle Københavns gader for at måle luftkvaliteten. Google-bilen har målt niveauerne for kvælstofdioxid (NO2), ultrafine partikler (UFP) og sod (Black Carbon), som alle er kendetegnet ved at blive dannet under eller lige efter forbrænding og derfor giver indsigt i den lokale udledning af luftforurening. Nu er projektet afsluttet, og Copenhagen Solutions Lab, Google og Utrecht Universitet har offentliggjort de endelige kort over luftforureningen i byen, som også borgerne kan nærstudere. Luftkvalitetsdataene bag kortene er desuden tilgængeliggjort på opendata.dk.

Luftforurening, herunder de ultrafine partikler, er ifølge flere forskere blandt de farligste og mistænkes for at være medskyldige i, at mange københavnere årligt dør for tidligt. Alligevel indgår de ikke i officielle statistikker, da EU ikke har fastsat formelle grænseværdier for dem. Med Copenhagen Air View, er det første gang, at de ultrafine partikler bliver målt helt ned på gadeniveau – og sammen med øvrige målinger af luftforureningen peger resultaterne tydeligt på, at der er brug for at handle for at gøre byen sundere, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

“Det er første gang, at vi får et fintmasket net, der viser forureningen helt nede på vejen på alle gader i hele København. Forskellene bliver meget tydelige, og det giver os en vigtig ny viden om, hvor der skal sættes ind for at indrette byen bedre til at skærme københavnerne for de skadelige partikler”, siger hun.

Copenhagen Air View er skabt af Copenhagen Solutions Lab, Google og forskere fra Utrecht Universitet, i samarbejde med Aarhus Universitet (DCE). Googles danske direktør, Malou Aamund, er glad for at kunne bidrage til at øge forståelsen for de udfordringer, der er med luftforurening:

”Luftforureningen i København er et problem, som der skal gøres noget ved. Men handling forudsætter viden. Derfor er vi fra Googles side rigtig glade for at have hjulpet med at skabe helt nye indsigter om den københavnske luft og gøre dem tilgængelige for forskere, politikere – og borgerne selv. Det viser også, hvordan avanceret teknologi kan bidrage til at løse nogle af tidens største udfordringer, når offentlige myndigheder og private aktører arbejder godt sammen”, siger Malou Aamund.

Resultaterne fra Googles målinger er plottet ind på tre kort for henholdsvis kvælstofdioxid (NO2), ultrafine partikler (UFP) og sod (Black Carbon).

  • Klik her for interaktive kort
  • Klik her for kortene i filformat
  • Klik her for data bag kortene

Fakta om projektet:

  • Copenhagen Air View er det første af sin art i Europa, siden er også London og Amsterdam kommet med.
  • Bilens måleudstyr har kunnet foretage en måling for hvert sekund og har i alt foretaget lidt over 6 mio. målinger. Målingerne er til forskel fra tidligere målinger, foretaget på midten af vejbanen.
  • Utrecht Universitet har været projektleder på projektet og har stået for måleudstyr og dataindsamling. Kriterierne for Google Street View-bilens kørsler er blevet fastlagt sammen med Aarhus Universitet (DCE) og Københavns Universitet. Den endelige databehandling, validering af resultater og udformning af kort er blevet udført af Utrecht Universitet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet DCE.
  • Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet har ligeledes bidraget til at kvalificere dataindsamlingen i forhold til anvendelsen af de indsamlede data i sundhedsforskning.
  • Generelt er luftkvaliteten blevet bedre i København over de senere år, men den tendens ser ikke ud til at gælde motorvejene og de store indfaldsveje, ifølge Google-bilens målinger af NO2. Det er også på indfaldsvejene, at koncentrationen af ultrafine partikler og sod er værst. De meget høje niveauer på motorvejene og indfaldsvejene giver et indtryk af, at bilpendlere er særligt udsatte.
  • Læs mere på Cph Solutions Lab