Klima, bæredygtighed og verdensmål: Nyt fokus i Open Data DK i 2020

  • Nyheder

Open Data DK’s bestyrelse afholdt strategiseminar den 16.-17. januar. Vi løfter her sløret for de første skridt og resultaterne for medlemsundersøgelsen.

Strategisk fokus for 2020

I år fik Open Data DK’s strategiseminar en ny dimension. Som et nyt tiltag, er der nemlig udført en medlemsundersøgelse inden seminaret, som blev helt central i diskussionerne om handleplan og retning for Open Data DK. Her var der især ønsker om mere fællesskab og et klarere fokus.

I den anledning har Open Data DK i år særligt fokus på klima, bæredygtighed og verdensmål.

Det er uden tvivl vigtige temaer i sig selv. De er dog også udvalgt ud fra to centrale grunde. Den ene er, at der i mange kommuner allerede er fokus på datadrevet problemløsning ifm. klimaforandringer, bæredygtige løsninger og på implementering af verdensmålene. Som eksempler adresserer Den Regionale Datahub udfordringer inden for klimasikring og mobilitet, og Business Region Aarhus kommunerne undersøger muligheden for et fælles projekt om at afdække data relevante for at afhjælpe pendlertrafikken.

Behov for åbne offentlige klimadata

Den anden grund til dette fokus er, at der er stor interesse og potentiale i klimarelaterede data. Eksempelvis viser en ny analyse fra Dansk Erhverv, at grønne iværksættere efterspørger flere “offentlige data, hvor der er et kæmpe uforløst potentiale til at understøtte den grønne omstilling,” fortæller chefkonsulent Jasmina Pless til Berlingske. Her nævnes adgang til offentlige data som en af hovedudfordringerne for at udvikle grønne løsninger.

Et andet udtryk for den store interesse for offentlige klimadata kan ses i regeringens nye vækstplan for handel og logistik i initiativ 3.5. Som del af initiativet igangsættes et projekt om at identificere trafikrelaterede data, der er relevante for udvikling af nye forretningsmodeller og grønne løsninger. Derudover afsættes der midler til at frikøbe offentlige trafikdata.

Medlemmerne er centrale

Som nævnt blev en stor del af diskussionerne baseret på input fra medlemsundersøgelsen. Mange tak for alle jeres gode input og snakke. Dem vil vi meget gerne fortsætte i 2020.

I medlemsundersøgelsen var det især mangel på ressourcer og prioritering, der fyldte billedet. Særligt manglende viden om brug af og efterspørgsler på åbne data nævnes som en afgørende udfordring ift. at få opbakning og ressourcer til arbejdet med åbne data. Derudover var fællesskab og mere retning gennemgående temaer. Herunder var der dog forgrening i to forskellige retninger:

  • En del medlemmer ønsker sig Open Data DK som aktør, der kan handle på vegne af kommuner/regioner via fællesudstilling, udmelding af standarder eller dialog om efterspørgsler.
  • Andre medlemmer vil gerne aktiveres og involveres mere gennem konkrete projekter eller erfagrupper om fx standarder.

Mange af Open Data DK’s medlemmer er desuden i gang med spændende dataprojekter om bl.a. klima og IoT, og størstedelen finder åbne data og kommunal medindflydelse utrolig vigtigt.

Hvad nu?

  • Har I interesse i at bruge kommunerne og regionernes klimadata? Eller bruger dem allerede? Så er vi meget interesserede i at høre om det og i en evt. dialog. Kontakt os på info@opendata.dk.
  • Hvis I som kommune eller region har gang i projekter med klimarelaterede data, vil vi meget gerne dele dem som inspiration til både de, der kan bruge data og de, der gerne vil udstille relevant data. Send os en mail på info@opendata.dk.
  • 2020 bliver et dynamisk år, hvor vi bl.a. løbende vil arbejde for at udforme nye tiltag. I opfordres derfor til at følge med her på siden, i vores nyhedsbrev, på LinkedIn og Twitter