Kan åbne offentlige data takle klimaforandringer?

  • Nyheder

Der er ingen tvivl om, at der er stor interesse i åbne datas potentialer. Det blev bekræftet ved stuvende fuldt hus til ”Public Data Summit” ved den københavnske Techfestival, hvor både det private og offentlige var mødt talrigt op for at diskutere åbne data og klima.

Offentlige data har mange flere løsninger gemt i sig end det offentlige selv kan se – og derfor giver det værdi at åbne dem. Dette syntes at være det overordnede budskab ved Public Data Summit, hvor repræsentanter fra alt fra startups og private lobbyorganisationer til styrelser og DMI var samlet om at diskutere og udforske de offentlige datas potentialer for at takle klimaforandringer.

Åbne data løfter både i det store og det små

Her var det tydeligt, at der var masser af idérigdom til, hvad de offentlige data kunne bruges til. Åbne data om nabolagets gennemsnitlige strømforbrug eller affaldsproduktion formidlet gennem en app, ville fx kunne gøre det nemmere at forholde sig til, om ens forbrug er alt for højt. Her fortalte udviklerne bag Electricity Map om deres nye forbrugerapp Tomorrow, der lige nu trækker på åbne data fra bl.a. Uber, og som gerne vil udvide med offentlige data. Åbne data vil her kunne være et demokratisk værktøj; Jo bedre faktuel viden man har om fællesskabet, jo bedre mulighed har man for selv at ty til handling.

Åbne data kan også være med til at forme klimavenlig policy. I et eksempel har virksomheden ClimateView givet byen Stockholm et overblik over deres klimatiltag og hvor langt de er. Det har de gjort ved at samle og visualisere åbne data om udledningen af drivhusgasser, hvilke aktiviteter de er fordelt på, og hvilke policies, der adresserer problemerne. En idé fra Public Data Summit workshoppen var en algoritme, der kombinerer geodata med data om vejr og kommuners lokale forhold til at udregne det kontekstuelt mest bæredygtige byggeri. Åbne data kan dermed forme håndgribelige og faktuelle policy-værktøjer.

Fælles udfordringer om åbne data

Udfordringerne med åbne data blev gentaget på tværs af de offentlige myndigheder, bl.a.: Hvordan får vi viden om, hvor værdifulde vores (potentielle) åbne data er – og hvilke? Og hvordan sikrer vi, at de bliver brugt? Her blev det af flere af deltagerne bemærket, at ethvert open data projekt synes at skulle starte forfra med at overbevise policy-laget om, at det er værdifuldt, på trods af at det gang på gang viser en enorm værdi, når først det prioriteres.

Alt i alt viste Public Data Summit, at der er stor opmærksomhed og interesse i åbne data, i mere dialog omkring de offentlige data, og at der er masser af potentialer for business cases med åbne data derude.

Kommunale klimadata

Du kan finde åbne kommunale data, der relaterer sig til klima – bl.a. affaldsdata og trafikdata – under grupperne Miljø, Transport og Energi på vores portal.

Har din virksomhed eller organisation konkrete dataefterspørgsler, er I meget velkomne til at sende os en mail på info@opendata.dk.