Isolationstid: Se byen gennem dens data

  • Nyheder
  • Use-cases

Med Corona-virussens indtog i Danmark ændres vores adfærd markant – og det påvirker byerne. Aarhus Kommunes åbne realtidsdata giver mulighed for at følge med i, hvilken forandring byerne gennemgår.

Man kan ikke undgå at have bemærket den række af foranstaltninger, der er sat i værk for at begrænse smittespredning af COVID-19. Mange i både det offentlige og private arbejder hjemmefra, restaurationsbranchen og butikker holder delvist lukket, og arrangementer med flere en 10 personer er aflyst. Det påvirker både vores personlige liv, økonomien – og så sker der også noget med byens rum.

Aarhus Kommune udstiller en række åbne realtidsdata på opendata.dk om bl.a. trafik, parkering og luftkvalitet. Dermed har alle fra borgere til virksomheder mulighed for at følge udviklingen og se de store effekter isolationstiden har på bybilledet.

Gennemsnittet for antallet af biler fra kl 11-12 før og under isolationstid

Myldretidstrafikken i Aarhus er forsvundet

Aarhus Kommune udstiller åbne realtidsdata om byens trafik fra ca. 400 rutesegmenter og fra parkeringshusene i midtbyen. Gennem trafikdataene har Aarhus Kommune selv analyseret, at myldretidstrafikken i Aarhus er halveret disse dage, fortæller Asbjørn Halskov, projektleder i Trafik-afdelingen i Aarhus Kommune til Lokalavisen Aarhus:

”Trafikken er faldet hele døgnet, men mest markant om morgenen og eftermiddagen i myldretiden, hvor der i gennemsnit er sket en halvering af trafikken. Der er reelt ingen myldretidstrafik længere, og vi kan nærmest ikke se forskel på trafikken mandag morgen og søndag aften.”

Dataene kan dermed være med til at vise potentialet i, at ikke alle møder på samme tid, og kan give inspiration til handling på den anden side af Corona-krisen.

Antal bluetooth-målinger – afvigelse fra årsnormalen (mandag-torsdag kl. 7-9, uge 10)
Antal bluetooth-målinger – afvigelse fra årsnormalen (mandag-torsdag kl. 7-9, uge 12)

Luftkvaliteten forbedres

Også luftforeningen i Aarhus Kommune kan følges i åbne data fra både 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus og to større målestationer. Sidstnævnte bruges eksempelvis til analyser af Institut for Miljøvidenskab og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som for nyligt har berettet til DR at luftforureningen i de store byer er faldet med godt en tredjedel.

Til DR fortæller Thomas Ellermann, der er en af dem, der har stået for målingerne, at det godt nyt for byboerne: ”Vi ved, at jo lavere luftforureningen er, jo bedre er det for helbredet.”

Åbne data bruges af andre

At kommunens data er åbne, betyder at alle der er interesserede i data har mulighed for frit og gratis at få indsigt i den reelle situation, beregne på data og udvikle løsninger. Datasættet om realtidstrafikdata er f.eks. et af de datasæt på Open Data DK’s portal, der har allermest sidetrafik, hvilket fortæller, at der er stor interesse i denne type data. Data om parkeringshuse har også været brugt i en række løsninger, f.eks. den populære app Aarhus P-huse og i en chatbot til Tall Ships Races 2019, der afhjalp trængslen betydeligt.

At data er åbne, skaber også værdi internt i andre dele af kommunen, da der kommer mere opmærksomhed på data, som også lettere kan tilgås. Selvom data om parkeringshuse hører hjemme i Teknik og Miljø, laves der f.eks. maskinlæring med disse data i ITK, en afdeling for bl.a. udvikling og drift af IT-løsninger og digitale services, forankret i Kultur og Borgerservice.

Åbne data i en isolationstid

Kender I til andre eksempler på åbne datas værdi i isolationstiden eller til kamp mod COVID-19, så del dem endelig med os på info@opendata.dk.

Læs mere

______

Billeder: Aarhus Kommune