Innovation og ny teknologi i grønt, tværsektorielt samarbejde

Innovation og ny teknologi i grønt, tværsektorielt samarbejde

  • Nyheder

Innovationsprojektet om efterspørgselsdrevet prioritering af nye åbne data starter de første innovationsforløb op efter ferien.

Det tværoffentlige projekt, der skal udforske potentialet i at udstille offentlige data til brug for den grønne omstilling på mobilitetsområdet, har afholdt de første opstartsmøder med deltagende aktører. De tre innovationsforløb er planlagt rundt hver sit tema inden for mobilitetsområdet. De tre temaer er logistik, last-mile-delivery og offentlig transport. Forløbene er bygget op omkring offentligt-private samarbejder, hvor dataejere, problemejere, udviklere og sektoreksperter samarbejder om løsning af reelle problemstillinger i kombination med nye teknologier.

Open Data DK deltager sammen med aktører fra innovationsforløbene med de foreløbige erfaringer og resultater på både OffDig i september og Kortdage i november.

Vi glæder os til et efterår fyldt med spændene aktiviteter og flere erfaringer med tværsektorielt samarbejde og ny teknologi i kombination med prioritering af endnu ikke offentliggjorte data. Ikke mindst til at opnå ny viden om offentlig-privat datadialog og potentialet for åbne offentlige data i den grønne omstilling.

Foto: Colourbox