Hvilken rute er den mindst forurenede? Åbne data muliggør egne beregninger

Hvilken rute er den mindst forurenede? Åbne data muliggør egne beregninger

  • Use-cases

De åbne luftkvalitetsdata fra Københavns Kommunes AirView projekt giver mulighed for at lave egne løsninger og beregninger – fx over hvor det er mindst forurenet at cykle, som softwareingeniøren Thomas Countz har gjort.

Når data er åbne, betyder det at alle frit og gratis kan bruge data. Det kan der ofte komme gode idéer og løsninger ud af.

Et eksempel er softwareingeniøren Thomas Countz, som på Twitter har delt en beregning han har lavet over de åbne luftkvalitetsdata fra Københavns Kommunes AirView projekt.

Her har Countz beregnet den sundeste cykelrute fra A til B baseret på luftkvalitet ved at kombinere luftkvalitetsdata med cykelruter fra Google Directions API.

Dyk ned i Countz beregninger på hans blog (på engelsk).

Thomas Countz’ visualiseringer af forurening.

Hvor er træerne i din by?

Et andet Twitter-eksempel på brug af åbne data er de kommunale data om træer. Her har bl.a. Urban Trees App’en og hjemmesiden OpenTrees.org brugt åbne data om træers art og placering fra bl.a. Københavns og Vejle Kommune.

OpenTrees.org