Gå til artikel om efterspørgsler

Hvilke data efterspørger brugerne? Status på efterspørgselsfunktionen

 • Nyheder

Før sommeren lancerede vi en ny funktion til dataefterspørgsler på opendata.dk. Det har indtil videre resulteret i 16 efterspørgsler.

Der er mange kommuner, der ønsker mere viden om behov for åbne data fra brugere for at kunne prioritere i deres arbejde med udstilling af data. Det kan dog samtidigt være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til, hvis man er interesseret i nogle data.

Open Data DK har, for at gøre det lettere at efterspørge data, oprettet en ny efterspørgselsknap på forsiden af dataportalen. Den giver brugere mulighed for at beskrive hvilke data, de ønsker, hvad de gerne vil bruge dem til, og kontaktoplysninger til evt. opfølgende spørgsmål.

Hvad bliver efterspurgt?

Trods sommerferie er der allerede 16 brugere, der har benyttet sig af knappen. Der er både kommet efterspørgsler fra virksomheder, privatpersoner, offentligt ansatte og i forbindelse med forskning og studier. Anvendelsesønskerne er både store og små.

Her ses, hvilke data der er blevet efterspurgt de seneste måneder. I parentes er anvendelsen beskrevet kort:

 • Ledige parkeringspladser i parkeringshuse (skoleopgave)
 • Sensordata om antal personer i område (skoleopgave)
 • Handicap-parkering og -toiletter (app)
 • Toiletter (app)
 • Afstemningsområder til valg (valganalyser og valggrafikker)
 • Stemmefordeling på sager fra byråd og folketing (statistik og gennemsigtighed)
 • Bygninger og deres alder (interaktivt kort)
 • Befolkningstilvækst (skoleprojekt)
 • KML-fil med bydelsgrænser (udvalgsarbejde)
 • Indeklima fra offentlige bygninger (beregning af holdbarhed og reparationsbehov)
 • Vandværkspolygoner (undersøgelse af vandkvalitet)
 • Gennemsnitlig længde af dage i daginstitutioner (analyse)
 • Tømningsplaner for affald (integration til smarthome/kalender)
 • CVR-udtræk (rekruttering af virksomheder)
 • Trafiktal/trafiktællinger

Hvad sker der med efterspørgslerne?

Når man indsender en efterspørgsel, modtager man en kopi af efterspørgslen som kvittering for, at vi har modtaget den. Vi vurderer løbende, om der er brug for evt. opfølgning, fx om der er brug for at følge op med uddybende spørgsmål. Hvis der efterspørges data, der ikke kommunale eller regionale, henviser vi evt. til anden myndighed, hvis muligt.

Efterspørgsler rettet mod specifikke kommuner eller regioner sender vi videre til en relevant kontaktperson. Mere generelle efterspørgsler vil indgå i et samlet overblik, og kan evt. give dokumentation i større samarbejder. Anonymiseret information om efterspørgslerne deles både med Open Data DK’s bestyrelse og medlemmer kvartalsvist.

Hvis sekretariatet ikke svarer direkte på en efterspørgsel, betyder det ikke, at den er forgæves. Alle efterspørgsler er værdifulde i overblikket over, hvor der skal prioriteres en indsats.

Hvorfor er efterspørgsler vigtige?

Kommunerne og regionerne sidder med en masse forskellige data i forskellig kvalitet, og det er derfor ressourcemæssigt ikke realistisk at udstille ”alle” data på én gang i høj kvalitet. En stor udfordring ved at skulle prioritere i arbejdet med udstilling af data er dog ofte spørgsmålet om, hvilke data der kan skabe værdi.  

Fordi data på Open Data DK er helt åbne og gratis for alle, og ikke kræver nogen registrering før anvendelse, så kan det være en udfordring at få viden om brugen og dermed værdien af de åbne data og at komme i dialog med brugerne om data. Derfor undersøger vi forskellige måder at få viden om vores brugere, efterspørgsler på åbne data, og hvordan åbne data skaber værdi.

Læs mere om efterspørgsler

_____

Billede: Chase Clark fra Unsplash