Højdepunkter fra Open Data DKs Generalforsamling 2021

Højdepunkter fra Open Data DKs Generalforsamling 2021

 • Nyheder

Året har budt på en lang række tekniske udviklinger og et fællesoffentligt innovationsprojektet om mobilitetsdata er i fuld gang. Vi står nu overfor et stort spørgsmål om, hvilken rolle Open Data DK fremover skal spille.

Open Data DKs generalforsamling var igen i år online og i en mere kompakt størrelse end normalvis. Anne Dyrberg fra Vejle Kommune og Bjørn Hallberg Nielsen fra Region Hovedstaden blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består således af:

 • Bo Fristed, Aarhus Kommune
 • Anne Dyrberg, Vejle Kommune
 • Bjørn Hallberg Nielsen, Region Hovedstaden
 • Suzette Glanz Støvring, Københavns Kommune

Forslag om at fastholde kontingent på 20.000 kr. i 2022 blev godkendt. Generalforsamlingen blev orienteret om, at der er et ønske om i indeværende år at afklare finansiering, som muliggør vederlagsfrit medlemskab eller reduceret kontingent i 2022. I så fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som forslag.

Fremtiden for Open Data DK

Siden generalforsamlingen i 2020 har et væsentligt fokus for bestyrelsen været at undersøge og afklare mulighederne for at etablere en stærkere model og organisering omkring åbne data. Bestyrelsen havde igennem det meste af 2020 en tæt dialog med KL vedr. mulighederne. Der har bl.a. været dialog om, hvordan man fællesoffentligt kan sikre et stærkt samarbejde omkring åbne offentlige data. Læs mere om dette i bestyrelsens beretning.

Som del af økonomiaftalen 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner har Open Data DK fået projektledelsen af et fællesoffentligt projekt om åbne offentlige data til den grønne omstilling. Herigennem undersøges bl.a. muligheden for at Open Data DK kan være med til at løfte en fremtidig fællesoffentlig opgave om et innovationslab for åbne data. Det vil kunne rumme flere fagområder i den offentlige sektor og sætte fokus på innovation med åbne offentlige data, hvor data kan afprøves, modnes og sendes videre i fødekæden.

Fremtiden for Open Data DK var også et stort fokus ved generalforsamlingen, bl.a. gennem en drøftelse med online fremmødte. Her blev der bl.a. fremhævet et behov for at arbejde med konkrete projekter, stile mod stor geografisk volumen og politisk forankring, og at samarbejde bredt i det offentlige om åben data dagsordenen.

Der er ikke truffet endelige beslutninger på området endnu. Vi ser i Open Data DK frem til den videre dialog omkring en god, holdbar og fællesoffentlig organisering omkring åbne offentlige data i Danmark.

Året der gik

Selvom året har været meget præget af corona, har der dog ikke været stilstand. Der har især været fokus på det omtalte forprojekt, der skal afdække det grønne værdipotentiale i at frigive offentlige mobilitetsdata. Vi får snart mulighed for at fortælle nærmere om de konkrete forløb, så følg med her på siden eller i vores nyhedsbrev, på LinkedIn eller på Twitter.

Vi afholdt bl.a. også et lignende dialogforløb i efteråret med fokus på at afdække det grønne værdipotentiale i kommunale energidata. Erfaringerne herfra videreføres bl.a. i forprojektet.

Vi har også i år haft særligt fokus på den tekniske udvikling på portalen, hvor vi i den forbindelse gennemførte en brugerundersøgelse. Af ny udvikling kan bl.a. nævnes:

 • Søgefunktion for opdateringsfrekvens på portalen. Det er dataejernes (kommunerne og regionerne) ansvar at angive oplysninger om datas opdateringsfrekvens.
 • Funktion til dataefterspørgsler på portalen i form af synlig knap på forsiden.
 • DCAT-extension på Open Data DK-platformen, hvilket gør det muligt automatisk at høste data og metadata fra kommuner, der anvender DCAT-standarden.
 • Risikovurdering i forhold til GDPR, bl.a. med implementering af krav til passwords.
 • Øget webtilgængelighed.
 • Metadataskabelonen forsimplet for dataejere.
 • Datatidy blev lanceret, et værktøj som kan bruges til at ”forbedre” åbne datasæt, så de bliver nemmere at bruge for slutbrugerne. Udviklet af Partnerskabet for åbne offentlige data, som består af Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Open Data DK.

Der arbejdes desuden på at udvikle en prototype på et mappingværktøj til standardisering af (kommunernes) åbne data, samt til at sikre åbne data på Open Data DK-portalen, følger internationale datastandarder (OASC datastandarder).

Læs mere om året der gik og om ny teknisk udvikling i bestyrelsens beretning.

Læs mere

_____

Fotograf: Oliver Pomerleau