Generalforsamling 2020

 • Events

Open Data DKs ordinære generalforsamling afholdes den 28. maj 2020 kl. 10.00-11.45. Tilmeld dig her.

På grund af coronavirussen afholdes dette års generalforsamling online. Det medfører nogle få ændringer. Normalt består Open Data DKs årsmøde også af faglige oplæg ud over den ordinære generalforsamling. Disse udgår i år og vil blive afholdt senere på året.

En del af de mundtlige beretninger fra hhv. foreningens formand Bo Fristed vil ske i skriftlig form. De vil blive udsendt på forhånd, og der vil være en kort præsentation til generalforsamlingen, samt mulighed for at stille spørgsmål.

Vi vil dog helst ikke undvære drøftelse og interaktion til den online generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne invitere til en drøftelse om fremtiden for åbne data i Danmark, især for kommuner og regioner.

Baggrunden er, at bestyrelsen i år arbejder på at etablere en stærkere model og organisering omkring åbne data i Danmark, i særdeleshed for de danske kommuner og regioner. I den forbindelse har bestyrelsen dialog med KL om forskellige muligheder og scenarier, som præsenteres til generalforsamlingen.

Program

9.50                  Tjek-in tidspunkt

10.00                Intro til virtuel generalforsamling v. Birgitte Kjærgaard

10.10                Velkomst v. formand Bo Fristed, Aarhus Kommune

10.20                Ordinær generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra de forskellige teams
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Suzette Glanz Støvring er på valg – modtager genvalg
  • Bo Fristed er på valg – modtager genvalg
  • Der er derudover en ledig plads i bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

11.00                Præsentation fra bestyrelsen og efterfølgende drøftelse  

11.35                Afrunding v. Bo Fristed

Praktiske informationer

Generalforsamlingen er åben for alle. Det er dog kun ordinære medlemmer af Open Data DK, der har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Birgitte Kjærgaard senest den 14. maj 2020 kl. 16.00.  Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest den 18. maj 2020.

Alle ordinære medlemmer kan stille op til en bestyrelsespost ved tilkendegivelse af kandidatur pr. mail til Birgitte Kjærgaard senest den 14. maj 2020 kl. 16.00. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 26. maj 2020 kl. 16.00 via dette link.

Alle, der tilmelder sig generalforsamlingen, vil den 27. maj få tilsendt et mødelink.

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte Birgitte Kjærgaard (4185 6556).

Med venlig hilsen

Open Data DK bestyrelsen