Flere danske kommuner har taget Smart City tankegangen til sig

Flere danske kommuner har taget Smart City tankegangen til sig

  • Nyheder

Flere danske kommuner har taget Smart City tanken til sig

Omkring halvdelen af de danske kommuner arbejder med Smart City, og flere forventer at gå i gang i løbet af det kommende år. De kommuner, der ikke arbejder med Smart City, fravælger i højere grad selve begrebet end de konkrete aktiviteter, der typisk forbindes hermed.
Smart City-tanken er således efterhånden udbredt – ikke kun til bykommuner, men også flere land- og yderkommuner har igangsat smart city-aktiviteter. Det viser en ny undersøgelse foretaget af CEDI (Center for Digital Forvaltning).

Undersøgelsen sætter fokus på de danske kommuners arbejde med Smart City, og formålet er at give et samlet overblik over både kommunernes fokus på Smart City som strategisk indsatsområde og over de konkrete initiativer, der er igangsat i kommunerne.
De kommuner, der allerede arbejder med Smart City, begrunder deres indsats med en bred vifte af motiver og hensyn – alt fra en ambition om at forbedre klima og miljø til et generelt ønske om at udnytte de teknologiske muligheder i samfundet. Også effektivisering, fremme af det lokale erhvervsliv og bedre livskvalitet til borgerne er blandt de mest udbredte begrundelser for at igangsætte Smart City-initiativer.

Det konkrete initiativ, som flest kommuner har igangsat, er energibesparelser i offentlige bygninger. Derefter følger brug af sociale medier til borgerinddragelse samt brug af digitale læremidler i folkeskolen.
Sikring af en ordentlig bredbåndsinfrastruktur er det initiativ, som flest kommuner forventer at gå i gang med i løbet af de kommende 12 måneder, viser undersøgelsen. Derefter følger trafik- og byplanlægning baseret på realtids data samt muligheden for at følge egen sag i agsbehandlingen.

Hensigten med CEDIs undersøgelse at give inspiration og input til, hvordan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og landets kommuner kan udvikle deres arbejde med Smart City.

Læs rapporten “Smart City i de danske kommuner. Status og initiativer” her: http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/cedi_mbb

Mon dette også betyder, at flere danske kommuner vil til at arbejde med Open Data?